VÝSKUM TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PSYCHOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ

Nové VÝSKUM TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PSYCHOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
Potreby slovenského priemyslu si dnes vyžadujú výbornú technickú úroveň a pripravenosť pracovníkov riešiť každodenné technické problémy v praxi. Základné a následne postupné zdokonaľované technické poznatky by si mal edukant osvojiť na strednom stupni vzdelávania. V minulosti i v súčasnosti viacerí autori problematiku technického vzdelávania skúmali. Zistili, že technické vzdelávanie je naďalej po roku 1989 odsúvané na okraj záujmu v súčasnej škole. Kompetentné organy veľmi často menili samotný obsah technického vzdelávania, časovú dotáciu vyučovania, a to najmä na nižšom strednom stupni vzdelávania. Zistený stav problematiky technického vzdelávania má taktiež negatívny dopad na úroveň osvojenia si teoretických a praktických poznatkov potrebných na úspešné riešenie technických problémov v praxi. Problematiku vzťahov teoretických a praktických poznatkov sme sa pokúsili riešiť prostredníctvom projektu VEGA 1/1047/19 pod názvom Výskum miery korelácie medzi vedomosťami a zručnosťami riešiť technické problémy v odbornom a technickom vzdelávaní. Jedným z konkrétnych výstupov riešenia daného projektu je vedecká monografia s názvom Výskum teoretických vedomostí a psychomotorických zručností žiakov v technickom vzdelávaní. V prvej časti monografie je spracovaná problematika zameraná na vedomosti, zručnosti a tvorivosť v technickom vzdelávaní. Pozornosť je venovaná navrhnutým praktickým úlohám a učebným textom. V druhej časti monografie je prezentovaná metodológia pedagogického výskumu.
Jazyk
Jazyk Slovenský
Iný jazyk
Všeobecné
Počet strán124
FormátTlačená kniha
Registrácia ISBNVlastné ISBN
Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc
ISBN
Recenzia Vedeckou radou ecoletra.comRecenzované odborníkmi v danom obore
Číslo objednávky produktu Recenzný balík ecoletra.com
Príspevok do Ecoletra Scientific e-JournalNie
Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scient

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie
 • Zobrazenia: 1166
 • Kód produktu: VÝSKUM TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PSYCHOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIA
 • Dostupnosť: Skladom
 • Počet strán: 124
 • Jazyk: Slovenský
 • Formát: Tlačená kniha
 • Registrácia ISBN: Vlastné ISBN
 • Recenzia Vedeckou radou ecoletra.com: Recenzované odborníkmi v danom obore
 • Príspevok do Ecoletra Scientific e-Journal: Nie
 • 5.00€

Info o autorovi

 • PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
 • Krajina: Slovak Republic
 • Región: Banskobystrický
 • Firma: University of Matej Bel
 • Celkovo kníh/ diel: 2
 • Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Facebook Comments ()

Loading...
Loading...