Daniela Muglova

  • Krajina: Slovak Republic
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela

Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Daniela Muglova

prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, katedra translatológie

 

 

Odborná oblast/ Professional Area:

  • všeobecná translatológia
  • didaktika výučby prekladu a tlmočenia

Komentáre

Loading...
Loading...