Záujem o členstvo

Členstvo vo Vedeckej rade ecoletra.com je dobrovoľné. Podmienkou členstva je odbornosť člena v rámci poslania Vedeckej rady ecoletra.com. V prípade záujmu o členstvo nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailom. Vo svojom profile prosím uveďte Vaše pracovisko (univerzitu, inštitút) a odbornú resp. akademickú oblasť, v ktorej pôsobíte.

Loading...
Loading...