Tutoriál 5. - Pridanie autorského diela na ecoletra.com

 

V tomto návode si ukážeme, ako pridať už hotové elektronické dielo na ecoletra.com a zahájiť jeho predaj.


 

 • Prihlásime sa do svojho konta E-mailom a Heslom, ktoré sme zadali pri registrácii, resp. kliknutím na ikonu Sociálnej siete, ak sme pri registrácii zvolili túto možnosť

 • V skupine položiek Konto autora klikneme na položku Pridať knihu/ dielo

Poznámka: skupiny položiek Môj účet a Konto autora môžeme kedykoľvek zobraziť kliknutím na položku Môj účet vo vrchnom menu

 • Vyplníme požadované položky V table Všeobecné.
  • Názov knihy/ diela - Zadajte názov Vašej knihy/ diela do každej jazykovej verzie. Jazykové verzie prepínate na lište vyššie. Názov nie je potrebné prekladať, môže byť v každej jazykovej verzii rovnaký.
  • Abstrakt, popis knihy/ diela - Zadajte popis knihy/ diela do každej jazykovej verzie. Jazykové verzie prepínate na lište vyššie. Popis nie je potrebné prekladať, môže byť v každej jazykovej verzii rovnaký.
  • Štítky  -  heslovito vystihujú naše dielo. Sú dôležité pre vyhľadanie diela zákazníkmi. Jednotlivé slová oddeľujeme čiarkami a uvádzame ich v množstve do 20 slov.

   Napríklad: ak pridávame prírodopisné dielo o živote Havrana čierneho, ako štítky uvedieme: havran, havran čierny, vtáci, krkavcovité, život vtákov, príroda atď..

 • Cena - stanovíme predajnú cenu za naše dielo. Nižšia cena lepšie predáva. Podľa prieskumu uskutočneného v rámci všetkých vysokých škôl na Slovensku je priemerná akceptovateľná cena za elektronickú učebnicu 5,- eur.
 • Kategória - Priraďte Vašu knihu/ dielo k podkategóriam. Najskôr vyhľadajte príslušnú hrubo vyznačenú hlavnú kategóriu napr. e-Knižné tituly, e-Učebnice a pod. Pod ňou označte podkategóriu. Môžete vybrať aj viac podkategórií.
 • Náhľadové obrázky - Vyberte náhľadové obrázky pre Vašu knihu/ dielo. Náhladové obrázky pomôžu zákazníkom pri výbere knihy. Odporúčame titulnú stranu, strany s obsahom a tri pekne pôsobiace strany s obsahom. Prvý obrázok bude použitý ako obálka. Poradie obrázkov máte možnost menit ťahom myši.
 • Kniha/ dielo - nahrajte .PDF súbor s našim dielom
 • Správa - Vaša správa tímu ecoletra.com, napr. poznámka k vydaniu a pod. Za pridané dielo a jeho obsah je zodpovedný výlučne jeho autor. Pridané diela prechádzajú iba zbežnou kontrolou, či spĺňajú technické parametre (funkčnosť nahratých súborov, kompletnosť vyplnených údajov a pod.). Administrátorovi môžeme v tomto políčku zanechať odkaz.
 • Jazykové verzie - ecoletra.com je pripravená ako multilinguálna medzinárodná platforma. Ak je naše dielo určené aj inojazyčnému publiku, môžeme vyplniť jednotlivé polia aj pre iné jazykové verzie.
 • V table Špeciálna cena je možné nastaviť akciovú cenu pre Vaše dielo.
 
 • Kliknutím na tlačidlo Odoslať zavŕšime pridanie diela, o čom budeme informovaní oznamom na obrazovke. Prípadne nás systém upozorní, že sme niektoré polia zabudli vyplniť. Naše dielo následne čaká na kontrolu administrátorom. Po schválení je zaradené do predajného katalógu, o čom budeme informovaní emailom. 
Poznámka: Údaje môžeme upraviť prípadne doplniť aj neskôr. Každá zmena údajov v už zaradenom diele podlieha krátkej administratívnej kontrole, počas ktorej sa naše dielo nebude zobrazovať v predajnom katalógu.
 

<< Tutorial 1. Tutorial 2. Tutorial 3. Tutorial 4. Tutorial 5. Tutorial 6. Tutorial 7. >>

 

Loading...
Loading...