Tutoriál 3. - Vytvorenie účtu PayPal

 

V jednoduchom návode si ukážeme, ako si vytvoriť PayPal účet. Prostredníctvom služby PayPal je realizovaná výplata honorárov autorom. Je to aj jedna z akceptovaných platobných metód pre zákazníkov.

 • V Internetovom prehliadači si otvoríme stránku www.paypal.com. Po načítaní stránky v pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo Sign Up.

 • Následne nás stránka presmeruje na možnosť vytvorenia účtu. Tu vyberieme našu krajinu – Your country or region a jeden z komunikačných jazykov. Pre demonštráciu sme si zvolili anglický jazyk.

 • Po kliknutí na tlačidlo Get Started sa nám zobrazí formulár, kde vyplníme nasledovné polia:
  • Email address  - uvedieme reálnu emailovú adresu, účet PayPal bude s nami komunikovať cez tento email
  • Choose a password – zadáme heslo
  • Re-enter password – zopakujeme heslo
  • Full legal first name – naše celé prvé meno
  • Full legal last name – naše celé priezvisko
  • Address line 1 – vpíšeme ulicu a popisné číslo
  • Address line 2 – nepovinné
  • City – Mesto
  • State / Province / Region – Štát / Provincia / Región
  • Postal code – PSČ
  • Mobile number – mobilné číslo
  • V ďalšej časti formulára prepojíme účet s kreditnou / platobnou kartou (Link my credit card so I can start shopping right away)
   • Card Number – Číslo karty
   • Expiration date – Expiračné číslo
   • Month - Mesiac
   • Year - Rok
   • CSC – CSC číslo na druhej strane kreditnej karty

 • Po vyplnení všetkých potrebných údajov odsúhlasíme podmienky používania zaškrtnutím príslušného poľa a odošleme formulár tlačidlom Agree and Create Account.

 • Následne nás systém vyzve na vpísanie bezpečnostného kódu.

 • Po odoslaní bezpečnostného kódu môžeme začať využívať službu PayPal.

 

<< Tutorial 1. Tutorial 2. Tutorial 3. Tutorial 4. Tutorial 5. Tutorial 6. Tutorial 7. >>

 

Loading...
Loading...