Ochrana údajov

Ochrana súkromia našich užívateľov je pre nás prvoradá.  Nižšie nájdete odpovede na otázky, ktoré by ste mohli mať ohľadom bezpečnosti, prístupu a narábania s vašimi osobnými údajmi. V našich zásadách bezpečnosti sa dozviete ako narábame s údajmi a komu ich poskytujeme.

V našej spoločnosti sa držíme zásady, že vaše osobné údaje, ako je meno, telefónne číslo, informácie o platobných kartách, emailová adresa či korešpondenčná adresa  patria iba vám samotným. Aj keď tieto údaje od vás zbierame, garantujeme vám, že ich v žiadnom prípade nepredávame ani nepožičiavame nikomu inému. Používame ich iba na spracovanie objednávok a individuálne prispôsobenie obsahu webových stránok.

Ktoré informácie zbierame?

Ak navštívite našu stránku, uložia sa u nás dva druhy informácii.

Identifikačné osobné údaje

Prvým druhom ukladaných informácii sú tzv. Identifikačné osobné údaje (v skratke PII z anglického “Personally Identifiable Information”). Aby sme mohli vybaviť vaše požiadavky  a poskytovať lepšie služby a produkty, z času na čas, sa môže stať, že budeme od vás vyžadovať súkromné a osobné údaje. Tieto údaje môžu byť napríklad názov vašej firmy, meno, kontaktné údaje,  adresa, záujmy, stupeň vzdelania, prieskumy či údaje ku platbe pri zadávaní objednávky, alebo podobné informácie.  Údaje nám poskytujete iba na základe svojho rozhodnutia a slobodnej vôle. Väčšina sekcií našej stránky je prístupná aj bez poskytnutia akýchkoľvek informácií z vašej strany. Môžete sa taktiež rozhodnúť vylúčiť zo zverejňovaných údajov akýkoľvek detail, napríklad  sa to týka  kritiky, editoriálov, recenzií, dokumentov, svedectiev, blogov či diskusného fóra.

Môžete so zvoliť vložiť objednávku, alebo vytvoriť konto, ak chcete získať dodatočné detaily alebo objednávať produkty a služby. Na zadanie objednávky či vytvorenie konta je potrebné uviesť isté osobné údaje, ako je názov firmy, meno, kontakt, adresa a údaje ku platbe. Záznam o vašich platbách a objednávkach bude u nás uložený prostredníctvom vášho konta pre obchodné a účtovné účely. Ecoletra.com nepredáva a nikdy nebude predávať, prenajímať žiadne z vašich osobných údajov s iným firmám a osobám ani ich s nimi zdieľať, s výnimkou našich pobočiek a obchodných partnerov.

Ak si neželáte poskytnúť vaše osobné údaje na našej webovej stránke, je možné zaradiť iný spôsob platby alebo objednávky a to napríklad zaslanie potrebných údajov faxom, poštou, telefonicky alebo iným štandardným spôsobom komunikácie.

Vaša emailová adresa je pre nás potrebná, aby sme vám mohli zasielať príležitostne notifikácie o vašom konte na stránke, poruchách funkcie stránky, špeciálnych ponukách či nových službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak si neželáte, aby sme vás kontaktovali a zasielali vám informácie reklamného charakteru, kde propagujeme naše, či iné  služby a produkty, môžete túto funkciu zrušiť prostredníctvom emailu. Táto možnosť sa netýka našej komunikácie o objednávkach, bezpečnosti alebo zárukách, kde vás informujeme o prípadných zmenách podmienok, alebo vám poskytujeme služby, ktoré ste si objednali.

Druhý druh informácií, ktoré ukladáme sa nazýva neosobné identifikačné údaje, a tieto sa ukladajú automaticky pri každej návšteve stránky. Server Ecoletra.com automaticky rozpoznáva  IP adresy a domény návštevníkov. Okrem toho zbierame štatistické údaje o tom, ako návštevníci používajú našu stránku. Tieto informácie sú získavané a ukladané anonymne a nespájajú sa s vašimi osobnými údajmi. Pomáhajú nám zlepšovať obsah stránok a prispôsobovať sa požiadavkám trhu.

Neosobné identifikačné údaje

Niekedy poskytujeme neosobné údaje týkajúce sa návštevnosti našich stránok, predaja, užívateľov a internetových stránok iným firmám, aby nám pomohli s ich spracovaním a pochopením. Garantujem vám, že takéto štatistické informácie neobsahujú žiadne osobné údaje, na základe ktorých by ste mohli byť identifikovaní.

Akým spôsobom údaje chránime?

Aby bola dodržaná bezpečnosť vašich osobných údajov, používame technológiu šifrovania. Všetky údaje o vašich objednávkach a platbách ako je meno, telefónne číslo, mailová adresa, údaje o platobnej karte, či poštová adresa sú kódované prostredníctvom bezpečnostného serveru, za účelom maximálneho zabezpečenia.

Ak je pre vás pohodlnejšie zaslať objednávku cez telefón, môžete tak, samozrejme urobiť.

Bezpečnosť

Ecoletra.com sa zaväzuje dodržiavať bezpečnosť vašich osobných informácií, a preto s nimi narábame s rovnakou, či dokonca väčšou opatrnosťou ako s našimi vlastnými údajmi. Využívame štandardné bezpečnostné protokoly proti zneužitiu, zmene, či strate informácií, s ktorými pracujeme. Keďže ale neexistuje niečo ako  “dokonalá bezpečnosť” pri online práci, podnikáme racionálne kroky , aby sme mohli garantovať bezpečnosť  všetkých údajov. Údaje sú poskytované výlučne pracovníkom, ktorí vykonávajú prácu, pri ktorej sú nevyhnutné. Okrem toho sú všetci naši pracovníci pravidelne školení v oblasti bezpečnosti narábania s osobnými údajmi.

Zaujíma nás váš názor

Zaujímajú nás všetky vaše komentáre a otázky ohľadne zásad bezpečnosti v našej spoločnosti. Pri akýchkoľvek problémoch alebo otázkach nás ihneď kontaktujte.

Loading...
Loading...