Vedecká rada

Vedecká rada ecoletra.com je poradným orgánom v odborných otázkach v rámci publikačnej činnosti autorov na publikačnej platforme ecoletra.com. Členmi Vedeckej rady ecoletra.com sú významní odborníci z rôznych oblastí pre vzdelávaciu a výskumnú činnosť. Poslaním Vedeckej rady ecoletra.com je garantovanie vedeckej, vzdelávacej a umeleckej úrovne publikácií a diel publikovaných prostredníctvom publikačnej platformy ecoletra.com.

Vedecká rada vykonáva na základe dobrovoľnej činnosti každého člena nasledovnú činnosť:

  1. Vydáva odborné odporúčania v rámci publikačných aktivít autorov odborných textov na publikačnej platforme ecoletra.com
  2. Recenzuje odborné texty a vyjadruje sa k obsahu odborných textov autorov publikujúcich na platforme ecoletra.com
  3. Vyjadruje sa k návrhom na zlepšenia a inovácií elektronických publikácií

Členovia Vedeckej rady konajú vo svojich aktivitách, ktoré im plynú z úloh, nezávisle a dobrovoľne po dohode s autorom.

Ak ste autor a máte záujem o odbornú recenziu svojho diela, môžete osloviť člena vedeckej rady kliknutím na link "Kontaktujte autora" v jeho profile (link je dostupný pre prihlásených autorov). Vypracovanie recenzie je dobrovoľné a závisí na vzájomnej dohode autora a člena vedeckej rady.

 

Štatút Vedeckej rady Zoznam členov Vedeckej rady Záujem o členstvo

Loading...
Loading...