Tutoriál 4. - Vytvorenie autorského diela

 

Pri vytváraní autorského diela (elektronickej knihy) si vystačíme s bežným textovým editorom, umožňujúcim export do .PDF súborov. Ecoletra.com podporuje práve tento univerzálny typ dokumentov.  Jednoduchý postup si ukážeme pomocou programu Microsoft Word.

 • Prezrite si prosím Publikačný vzor. Ak dielo vytvárate nanovo, bude dobré, ak ho spracujete podľa neho. Ak už máte dielo hotové, publikačný vzor použiť nemusíte.
 • V programe Word si otvoríme .DOC dokument s našim dielom
 • V ponuke SÚBOR sa nastavíme na položku Uložiť ako

 • Vyberieme si cieľový adresár, do ktorého chceme exportovať súbor .PDF

 • Vypíšeme Názov dokumentu

 • V ponuke Uložiť vo formáte vyberieme možnosť Dokument formátu PDF

 • Následne môžeme vybrať možnosť optimalizovaného publikovania súboru na:

  • Štandardné

  • Minimálna veľkosť

 • Odporúčame ponechať štandardnú možnosť, ktorá je vhodná nielen pre online publikovanie, ale aj pre tlač.

 • Klikneme na tlačidlo Uložiť

 • Pripravíme si náhľadové obrázky k nášmu dielu


 • V menu Select Functionality si vyberieme možnosť PDF to JPG

 • V položke Choose File vyberieme .PDF súbor s našim dielom a výber potvrdíme.

 • Ďalej nastavíme parametre pre konverziu:

  • Choose Image Format – vybratie formátu obrázku – vyberieme možnosť JPG
  • DPI – kvalita obrázku – pre náhľadový obrázok bude plne postačovať 150 DPI
  • Paper Size – veľkosť papiera – nastavíme štandardnú veľkosť A4

 • Stlačíme tlačidlo  Convert
 • Po prekonvertovaní si stiahneme všetky strany PDF dokumentu v JPG súboroch archívu ZIP.
 • Po rozbalení .ZIP súboru sú náhľadové obrázky pripravené
 • Vygenerovaný .PDF súbor s naším dielom ako aj náhľadové obrázky následne nahráme na ecoletra.com v časti Pridať knihu/ dielo


 

<< Tutorial 1. Tutorial 2. Tutorial 3. Tutorial 4. Tutorial 5. Tutorial 6. Tutorial 7. >>

 

Loading...
Loading...