Prieskum záujmu o elektronické učebnice medzi študentmi

V mesiaci november 2014 ecoletra.com zrealizovala on-line prieskum medzi študentmi všetkých vysokých škôl na Slovensku s cieľom zistiť záujem o elektronické učebnice. Predkladáme Vám najzaujímavejšie zistenia, ktoré môžu poslúžiť aj ako inšpirácia k zapojeniu sa do projektu.

 • Považujete za prínosné používanie elektronických učebníc?

  Z odpovedí možno vyvodiť záver, že o elektronickú formu učebníc je veľký záujem. Tablety a mobilné zariadenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou života väčšiny študentov a jednoznačne preferujú elektronický obsah.
   
 • Čo by Vás motivovalo ku kúpe elektronickej učebnice?

  Táto otázka uvádza dôvody, pre ktoré by študenti siahli po elektronickej učebnici. Prevláda ekonomické kritérium i keď zaujímavé sú aj ostatné motívy.
   
 • Pri akej maximálnej cene by ste si elektronickú učebnicu zakúpili oficiálne a neuvažovali by ste nad "iným spôsobom" jej získania?

Táto otázka Vám pomôže nastaviť optimálnu cenu za Vaše autorské dielo. Vyššie sumy uvádzali prevažne študenti súkromných vysokých škôl.

Cena je síce limitujúci faktor avšak ako autor máte na ecoletra.com k dispozícii aj detajlný prehľad o všetkých zákazníkoch (študentoch), ktorí si Vaše dielo zakúpili. Spojením akceptovateľnej ceny a príslušnej motivácie študentov preto viete prípadné riziko kopírovania úspešne eliminovať.

 

Loading...
Loading...