Subordinácia v anglickom písomnom a ústnom prejave

-30% Subordinácia v anglickom písomnom a ústnom prejave

Práca sa zaoberá formálnou a funkčnou analýzou rôznych typov vedľajších viet v anglických textoch odlišnej úrovne formálnosti. Kvantitatívny a kvalitatívny výskum sa zakladá na analýze materiálu získaného z vlastného korpusu písaných textov (odborné texty, umelecké texty, publicistické texty) a hovorených prejavov. Cieľom práce bolo  detailne opísať a charakterizovať jednotlivé typy vedľajších viet a porovnať ich distribúciu v textoch,  ako aj charakterizovať diskurzívne funkcie, ktoré v textoch plnia. Vedľajšie vety boli skúmané nielen na základe ich štrukturálnych a sémantických charakteristík, ale následne aj z hľadiska funkčných aspektov. Výsledky analýzy poukazujú na fakt, že  písané texty obsahujú dlhšie, štruktúrne komplexnejšie súvetia s vedľajšími vetami ako hovorené, a  že rozdiely v komplexnosti možno pozorovať skôr medzi jednotlivými funkčnými typmi textov ako medzi písomným a hovoreným prejavom. Výsledky analýz z hľadiska vzťahu forma – funkcia boli porovnávané s výsledkami iných výskumov, hlavne so zisteniami LSWE korpusu.

Jazyk
Jazyk Slovenský
Iný jazyk
Všeobecné
Počet strán12
FormátPDF
Registrácia ISBNBez ISBN
Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc
ISBN
Recenzia Vedeckou radou ecoletra.comÁno
Číslo objednávky produktu Recenzný balík ecoletra.com
Príspevok do Ecoletra Scientific e-JournalÁno
Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scient187

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie
 • Zobrazenia: 11593
 • Kód produktu: Subordinácia v anglickom písomnom a ústnom prejave
 • Dostupnosť: Skladom
 • Počet strán: 12
 • Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scientific eJournal: 187
 • Jazyk: Slovenský
 • Formát: PDF
 • Registrácia ISBN: Bez ISBN
 • Recenzia Vedeckou radou ecoletra.com: Recenzované Vedeckou Radou Ecoletra.com
 • Príspevok do Ecoletra Scientific e-Journal: Áno
 • 2.50€
 • 1.75€

Info o autorovi

 • Rita Rafajlovičová
 • Krajina: Slovak Republic
 • Región: Prešovský
 • Firma: UNIPO
 • Celkovo kníh/ diel: 1
 • Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Rita Rafajlovičová


Štítky: subordinácia, vedľajšie vety, súvetie, písomný prejav, ústny prejav, diskurz, korpusová analýza

Facebook Comments ()

Loading...
Loading...