Eva Poláková

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: UMB
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela
Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Eva Poláková
Člen Vedeckej rady ecoletra.com.

prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
som registrovaným posudzovateľom / recenzentom v oblastiach:

50800 - Masmediálna komunikácia,
50399 - Ostatné príbuzné odbory pedagogických vied, učiteľstva a vychovávateľstva,
60304 - Etika,
20399 - Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológí

Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
Katedra etickej a občianskej výchovy
 

Komentáre

Loading...
Loading...