Miroslava Gasparova

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela

Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Miroslava Gasparova

PaedDr. Miroslava Gašparová,PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

 

Akademická oblasť/ Academic Area:

  • Predškolská a elementárna pedagogika
  • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • Didaktika predmetov primárneho stupňa vzdelávania, so zameraním na spoločenskovednú a prírodovedno-technickú oblasť
  • Regionálna výchova, výchova k občianstvu, mimoškolské vzdelávanie
  • Didaktika a školský manažment
  • Outdoorové aktivity v školskej aj mimoškolskej praxi
  • Odborná učiteľská prax v predškolskom, primárnom a mimoškolskom vzdelávaní

Komentáre

Loading...
Loading...