Peter Papšo

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: UMB
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela
Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Peter Papšo
Člen Vedeckej rady ecoletra.com.

PhDr. Peter Papšo, PhD.

​Dlhodobo vyučujem a publikujem na Slovensku i v zahraničí, najmä v oblastiach sociálnej práce, náhradnej rodinnej starostlivosti, penitenciárneho zaobchádzania a postpenitenciárnej starostlivosti, komunitnej práce, subkultúr mládeže, kultov a siekt a v oblasti mediácie a probačnej a mediačnej služby. Bol som a som členom výskumných tímov viacerých projektov v rámci výziev VEGA, KEGA, či APVV.

Katedra sociálnej práce
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Komentáre

Loading...
Loading...