zuzana.brindzova

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: Ekonomická univerzita, NHF, KFin
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela
Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora zuzana.brindzova
Člen Vedeckej rady ecoletra.com.

Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD. odborná asistentka Katedra financií Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava email: brindzova.euba@gmail.com

Autorka vyštudovala v rámci svojho inžinierskeho a doktorandského štúdia špecializáciu Financie na Katedre financií, Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národohospodárskej fakulte. Je autorkou vedeckých a odborných monografií, skrípt, vedeckých štúdií, vedeckých a odborných článkov, zúčastňuje sa pravidelne na zahraničných a domácich medzinárodných vedeckých konferenciách. Od roku 2011 je odbornou asistentkou na Katedre financií, kde vyučuje predmety Financie a mena, Verejné financie, Verejné rozpočty a Financie územnosprávnych celkov. Je zapojená do viacerých domácich grantových schém a projektov.

Komentáre

Loading...
Loading...