Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
iquidoro

iquidoro

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Mám 40 rokov. Od strednej školy píšem básne. Som členom združenia www.MEA2000.eu, kde mám vydanú e-knihu Básne môjho srdca.Chcel by som vydať túto knihu v tlačenej verzii zadarmo. Je to zbierka básní,ktorú som písal asi 10 rokov.Túto zbierku básní som preložil a vydal pomocou portálu www.BOOKRIX.com v angličtine.do dvoch zbierok My world a my loves. Mám tam aj tretiu zbierku básní My poetry and God, ktorú by som chcel vydať v slovenskom jazyku v tlačenej verzii a aj ako e-knihu...
Isa1

Isa1

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
ituruk

ituruk

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovak University of Agriculture in Nitra

..
Ivan Gajdoš

Ivan Gajdoš

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Technical University of Košice

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra počítačovej podpory technológií   Oblasť pôsobenia: veda a výskum, pedagogická činnosťtechnológie spracovania plastovCAD technológieCAE technológie a simulácie aditívne technológieRapid Prototyping a Rapid Toolingprogresívne technológie..
Ivan Hollý

Ivan Hollý

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Stavebná fakulta STU v Bratislav

- betónové konštrukcie, súdržnosť výstuže s betónom..
Ivan Hyben

Ivan Hyben

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TUKE

prof. Ing. Ivan HYBEN, PhD.Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav technológie a manažmantu v stavebníctve, Katedra technológie stavieb a manažmentu​..
Ivan Janiga

Ivan Janiga

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD.Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakultaČlen Vedeckej rady ecoletra.com Odborná oblasť/ Professional Area:Aplikovaná štatistika, Štatistické riadenie kvality, Rozhodovacie procesy a analýzy Profesionálne členstváČlen redakčnej rady časopisov:Slovenská štatistika a demografiaJournal of Applied Mathematics, Statistics and InformaticsNormalizačná činnosť:Predseda technickej komisie ─ TK 71 Aplikácia štatistických metód (ÚNMS SR).Spracovateľ medzinárodnej spolupráce s ISO/TC 69 zabezpečuje spracovanie národného stanoviska v zmysle Štatútu TK a MP 5 na návrh ISO v jednotlivých etapách spracovania až po konečný návrh a je zodpovedný za hlasovanie Slovenska.Expert v ISO/TC 69 Application of Statistical Methods, vo všetkých subkomisiách (SC) a vo všetkých pracovných skupinách (WG) ─ príprava návrhov medzinárodných noriem v oblasti aplikácie štatistických metód.Publikácie:Viac ako 200 prác, z toho: 3 monografie, 2 učebnica, 8 skrípt a uče..
Iveta Ondriová

Iveta Ondriová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Fakulta zdravotníckych odborov P

..
Iveta Paulová

Iveta Paulová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: VŠM

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Iveta Paulová, PhDProfil: vysokoškolsky učiteľ na Vysokej škole manažmentu, venujem sa problematike v oblasti manažérstva - konkrétne komplexného manažérstva kvality, zlepšovaniu procesov využívaním nástrojov a metód, zefektívneniu riadenia organizácii vedúcich k výnimočnosti, spoločenskej zodpovednosti organizácii...
Ivona Škultétyová

Ivona Škultétyová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU

doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. ​____________________________________________ Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebná fakulta, STU v Bratislave..
Izi89078

Izi89078

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Som 20 ročná spisovateľka,ktorá rada píše už od detstva a chce to rozvíjať viac a viac. Milujem motivovať ľudí,a tak som pre nich vytvorila knihu:Myšlienky jedného dievčaťa. Verím, že sa vám bude páčiť????a dá vám to niečo do života...
Jakub Binter

Jakub Binter

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Firma: Charles University in Prague, Dept. of Anthropology Faculty of humanities

Mgr. Jakub BinterCharles University in Prague, Dept. of Anthropology Faculty of humanities Odborná oblasť/ Professional Area:výzkum chování člověka kyberpsychologievýzkum lidské sexuality..
James Caldwell

James Caldwell

Krajina: United States United States

Firma: CityU

I’m James Caldwell, from Baltimore, U.S.A., although I’ve lived in Slovakia for 15 and a half years now. After becoming a licensed attorney in my home state of Maryland, I was active in the high tech sector as a transactional attorney specializing in computer software and military contracts, including international experience. After 15 years in the U.S., it was time to relocate to Europe to start an academic career with City University of Seattle, although I am still active with international contract review work...
Ján Dobrovič

Ján Dobrovič

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UNIPO

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc.Ing. Ján Dobrovič,PhD. Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Katedra manažmentuAkademická oblasť/ Academic Area:ekonomika a manažment podnikové technológie eCommerce / eBusiness daňová problematika  ..
Loading...
Loading...