Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Ján Jobbágy

Ján Jobbágy

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: SPU

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. Katedra strojov a výrobných systémov TF, SPU v Nitre​Mojim zameraním je oblasť poľnohospodárstva, hlavne techniky v oblasti poľnohopsodárstva. Pôsobím na Slovenskej poľnohopsodárskej univerzite v Nitre ako docent...
Ján Legény

Ján Legény

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Faculty of Architecture STU

Ing. arch. Ján Legény, PhD. Odborná oblasť: architekt, spoluzakladateľ architektonického ateliéru TRESarchitects Akademická oblasť: vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník - udržateľný urbanizmus, architektúra priateľská voči prostrediu, využívanie slnečného žiarenia v architektúre a urbanizme (solárny urbanizmus), ekológia..
Jan Lipa

Jan Lipa

Firma: FLD ČZU Praha

..
Ján Novák

Ján Novák

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská poľnohospodárska unive

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.prof. Ing. Ján Novák, PhD. Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  ..
Ján Piľa

Ján Piľa

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TUKE

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Ján Piľa, PhD., mimoriadny profesor Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta ​Katedra leteckého inžinierstva..
Jan Puchovsky

Jan Puchovsky

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UK

JUDr. Ján Puchovský, PhD. odborný asistent​ Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistikyodborná/akademická oblasť: svetové dejiny štátu a práva.  ..
Ján ŠTRBA

Ján ŠTRBA

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Ján ŠTRBA, Ph.D. Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne​Znalec v odbore „Strelné zbrane a výbušniny“ pre odvetvia „Strelné zbrane“, „Strelivo“, „Výbušniny“ a „Trhacie práce a manipulácia s výbušninami“. MS SR od 1998 doposiaľŠpecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií MŽP SR od 2006 doposiaľ..
Ján Tkáč

Ján Tkáč

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TUKE

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Ján TKÁČ, CSc. Katedra elektroenergetiky FEI TU v Košiciach​Pracujem v oblasti energetiky so zameraním na obnoviteľné zdroje energie a životné prostredie...
Jana

Jana

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Jana Cocuľová

Jana Cocuľová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UNIPO

Mgr. Jana Cocuľová, PhD.​​Pôsobí ako odborná asistentka na katedre manažmentu, Fakulty manažmentu Prešovskej univezity v Prešove.Akademická oblasť:riadenie ľudských zdrojov medzinárodné riadenie ľudských zdrojov..
Jana Galera Matusova

Jana Galera Matusova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: FMK UCM, Trnava

PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.FMK UCM, TrnavaAkademická oblasť/ Academic Area: budovanie značkykrízový manažmentrebranding..
Jana Kubicova

Jana Kubicova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Euba

doc. Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD. MBAEkonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra financií..
Jana Kušnírová

Jana Kušnírová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: EUBA

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Jana Kušnírová, PhD. odborný asistent Katedra financií, Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave​oblasť pôsobenia: vybrané aspekty daňovej politiky SR a EÚ, dôchodkové dane, daňové teórie,..
Jana MTF STU

Jana MTF STU

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: MTF STU Trnava

priemyselné inžinierstvoprojektové riadenie/projektový manažmentpodnikový manažment optimalizácia procesov v priemyselných podnikoch..
Jana Palenčárová

Jana Palenčárová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: VSM v Trenčíne

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.PaedDr. Jana Palenčárová, PhD.​Akademická oblasť: Odborová didaktika/didaktika vyučovania jazykov; Akademické písanie a metodológia; Manažérska etiketa a diplomatický protokol...
Loading...
Loading...