Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Alexandra Hope S H

Alexandra Hope S H

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Alexandra Schneider Hrouzkova

Alexandra Schneider Hrouzkova

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Firma: FFUK, Praha

Mgr. Alexandra Schneider HrouzkováKatedra psychologie FFUK, PrahaOdborná oblasť/ Professional Area:klinická psychologie..
Alexandra Veľká

Alexandra Veľká

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
alexandraalexis

alexandraalexis

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Alexandro

Alexandro

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Alzbeta Benedikovicova

Alzbeta Benedikovicova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TRUNI

RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD.Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného zdravotníctva Akademická oblasť:Medicínske / Zdravotnícke právoVerejné zdravotníctvo..
Alžbeta Dufferová

Alžbeta Dufferová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: FF TU

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Doc. Dr.theol. Alžbeta Dufferová, PhD. Katedra etiky a morálnej filozofie Filozoficka fakulta Trnavská univerzita v TrnaveV profesionálnej oblasti na FF TU sa venuje: filozofii, etike, morálnej filozofii a morálnej teológii. Vo svojej pedagogickej praxi prednášala: Dejiny etiky, Globalizáciu, Tomáša Akvinského, jeho morálnu filozofiu, Tomášovu morálku podľa P. Sertillangesa,OP., Analytickú etiku, Etiku a morálku, Slobodu v biblickom kontexte, Editu Steinovú, jej epistemológiu, feminizmus, poznanie Boha, mystiku,  Berďajeva, J. Maritaina, Prirodzené právo, Politickú filozofiu, filozofiu práva, európske témy, Globalizáciu, Redukcionistické etiky a iné...
Andas

Andas

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenska -psychotronická spoločnosť

Venujem sa alternatívnej medicíne , riadeným meditaciam, psychotronike, literatúre faktu a odkrývanie skrytým schopnostiam človeka..
Andrea Klimková

Andrea Klimková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Filozofická fakulta UPJŠ

Som odbornou asistentkou na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.Moja vedecko-výskumná, aj pedagogická činnosť je spätá a previazaná s dvomi sférami, ktorým sa venujem. Teória a prax aplikovanej etiky je tou prvou. Je vzdelávacím modelom a projektom, ale aj etablovanou oblasťou skúmania a praktickým majstrovstvom. Primárne ma zaujímajú disciplíny bioetika a v jej rámci, medicínska, ekologická etika a etika zvierat a tiež etika médií.Som odborovou didaktičkou  pre etickú výchovu...
Andrej Zahorák

Andrej Zahorák

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
andrej.babinec

andrej.babinec

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: ÚRK, FEI STU v Bratislave

..
Aneta Jaresova

Aneta Jaresova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UMB

PaedDr. Aneta Jarešová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogikyProfesne sa zaoberám problematikou rozvoja osobnosti detí predškolského, mladšieho i staršieho školského veku. Publikačne a výskumne sa zameriavam najmä na problematiku alternatívnych prístupov k hodnoteniu žiakov na primárnom stupni vzdelávania a alternatívnych pedagogických koncepcií a programov (Alternatívna pedagogická koncepcia M. Montessori, Projekt Orava). Zároveň participujem na praktickej príprave študentov na budúcu profesiu učiteľa primárnej aj predprimárnej edukácie. ..
Anna Harumova

Anna Harumova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: EUBA

doc. Ing. Anna Harumová, PhDFakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikových financií, Ekonomická univerzita v BratislaveOdborná oblasť/ Professional Area: účtovníctvo daňovníctvo finančný manažment riadenie nadnárodných spoločností podnikové financie  manažment a ekonomické znalectvo ..
Anna Lašáková

Anna Lašáková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UNIBA

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave​Odborná špecializácia: sociálno-psychologická stránka fungovania organizácií, vedenie ľudí, podnikateľská etika, manažment v kultúrne rozmanitom pracovnom prostredí a manažment expatriotov...
Anonymous Girl

Anonymous Girl

Krajina: United States United States

..
Loading...
Loading...