Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Paneurouni

Paneurouni

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Paneurópska vysoká škola

Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.Funkcia: vedúci Ústavu dizajnu médiíPracovisko: Fakulta masmédiíDoc. Mgr. Anton Szomolányi,ArtD. pôsobí na Fakulte masmédií PEVŠ ako vedúci Ústavudizajnu médií. Je garantom bakalárskeho študijného programu Dizajn médií v dennej formev rámci študijného odboru 3.2.3 Masmediálne štúdiá.In 1988 he graduated from Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague. From 1990 to 1996 he worked in a freelance occupation as a cameraman.From 1992 to 2001 he was co-owner of production company Tonigo Film and from 2001 to 2009 of the company Ideas Film. He collaborated on many foreign movies. From 2001 he lectured at Academy of Arts in Banská Bystrica, in 2006 he completed post-gradual studies and in 2008 he habilitated as a docent and was named associate professor. From 2009 he taught at Film and Television Faculty of Academy of Performing Arts in Bratislava and later became its dean. Besides shooting with many directors he also created his own auctorial m..
Pavel Pucelik

Pavel Pucelik

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Doc.MUDr. Pavel Pučelík, Csc...
Pavol

Pavol

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská technická univerzita M

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.robototechnika, mechatronika, automatizácia technologických procesov, výrobná technika, riadenie systémov a procesov, e-learning, tvorby multimediálnych učebníc..
Pavol Beňo

Pavol Beňo

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Trnavská univerzita v Trnave

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. PharmDr. Pavol Beňo CSc. Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve ..
Pavol Bezák

Pavol Bezák

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU Bratislava

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Pavol Bezák, PhD. Výskumný pracovník.Zaoberám sa výskumom v oblasti informačných technológií a robotiky...
Pavol Čekan

Pavol Čekan

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU

Ing. Pavol Čekan, PhD.​Som odborným asistentom na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality MTF STU so sídlom v Trnave. V súčasnosti sa na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality zaoberám meraním, objektivizáciou a posudzovaním hluku,vibrácii a prašnosti v pracovnom prostredí...
PeKu

PeKu

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Peter Blistan

Peter Blistan

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.Riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a GISSlovenská technická univerzita v Košiciach, Fakulta Berg, Ústav geodézie, kartografie a GISOdborná oblasť/ Professional Area:geoinformatika a geomatikageografické informačné systémy (GIS) a analýza údajov v GISgeoštatitika a 3D modelovanie v GIS3D modelovanie ložísk nerastných surovín a aplikovaná geológia..
Peter Brečka

Peter Brečka

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UKF v Nitre

Pôsobím na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Vo svojej odbornej a vedeckej činnosti sa venujem súčasným technológiám aplikovaných vo vzdelávaní konkrétne v predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni. Súčasťou mojej praxe je príprava budúcich učiteľov na prácu s modernými technológiami vzdelávania...
Peter Hanajík

Peter Hanajík

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Comenius University Bratislava

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Mgr. Peter Hanajík, PhD. Comenius University Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Soil Science..
Peter Košťál

Peter Košťál

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU Bratislava

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Prof. Msc. Peter Košťál, PhD..
Peter Laco

Peter Laco

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UMB

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Peter Laco, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakultaAkademická oblasť/ Academic Area:webdesign elektronický marketing počítačové vedy informačné systémy..
Peter Lazor

Peter Lazor

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UNIAG

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Mgr. Ing. Peter Lazor, PhD.životné prostredie pôdohospodárstvo súdno - znalecká činnosťSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva Katedra chémie..
Peter Musil

Peter Musil

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská zdravotnícka univerzit

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.RNDr. Peter Musil, PhD.​Zameranie mam na biomedicinsky vyskum, aktualne pracujem na Lekarskej Fakulte Slovenskej Zdravotnickej Univerzity ako garant a lektor predmetov Lekarska biofyzika a Biophysics ako aj na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenskeho ako odborny asistent pre predmety Biologia a Fyziologia...
Peter Papšo

Peter Papšo

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UMB

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.PhDr. Peter Papšo, PhD.​Dlhodobo vyučujem a publikujem na Slovensku i v zahraničí, najmä v oblastiach sociálnej práce, náhradnej rodinnej starostlivosti, penitenciárneho zaobchádzania a postpenitenciárnej starostlivosti, komunitnej práce, subkultúr mládeže, kultov a siekt a v oblasti mediácie a probačnej a mediačnej služby. Bol som a som členom výskumných tímov viacerých projektov v rámci výziev VEGA, KEGA, či APVV.Katedra sociálnej práce Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici..
Loading...
Loading...