Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Vydavateľstvo AMIUM

Vydavateľstvo AMIUM

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
WhiteDreamsDuJulliet

WhiteDreamsDuJulliet

Krajina: Venezuela Venezuela

..
Yvetta Turayová

Yvetta Turayová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UK

Doc.JUDr.Yvetta Turayová,CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky​Špecializujem sa na trestné právo hmotné a kriminológiu...
Zdenka

Zdenka

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Prešovská univerzita

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.PaedDr. Zdenka Uherová, PhD. - odborná asistentkaZameranie: - Odborný jazyk a terminológia v nemeckom jazyku v oblasti zdravotníctva - Komunikácia, motivácia a tvorivosť v procese edukácie..
Zdenka Gadušová

Zdenka Gadušová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UKF

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, PhD ​Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta Katedra anglistiky a amerikanistiky​Area(s) of interest: teaching modern foreign languages, foreign lnguage teacher training, foreign language testing..
Zdenka Uherová

Zdenka Uherová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UNIPO

PaedDr. Zdenka Uherová, PhD.Pôsobím ako vysokoškolská učiteľka na Ústave jazykových kompetencií Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove.​Moje zameranie: - Odborný jazyk a terminológia v nemeckom jazyku v oblasti zdravotníctva - Komunikácia, motivácia a tvorivosť v procese edukácie. ​..
Ziad Albahri

Ziad Albahri

Krajina: Czech Republic Czech Republic

MUDr. Ziad Albahri, Ph.D.Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové  Odborná oblasť/ Professional Area:Paediatrics..
Zlatica Huľová

Zlatica Huľová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: ​KEPPg-PF KU Rk

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD. KEPPg- PF Ku v RužomberkuKatolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,  Katedra elementárnej a predškolskej pedagogikypredškolská a elementárna pedagogikapedagogická psychológiaindividualizácia v edukáciitechnické vzdelávanie na primárnom stupni školy..
Zlatka

Zlatka

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Univerzita Komenského, Pedagogic

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.  Kvalifikácia:2005 Vysokoškolské vzdelanie: Pedagogická fakulta UK - učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry (Mgr.) 2006 Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta UK - psychológia (Mgr.) 2013 Pedagogická fakulta UK - Interné doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika..
zora

zora

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Lekárska fakulta UK, Bratislava

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Pracujem na Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg. Mám teoretickú (normálna anatómia) aj klinickú odbornosť (internista). Po vedeckej stránke sa venujem výskumu štruktúry steny primárne varikóznej žily. K mojim odborným záujmom okrem vaskulárnej medicíny patrí aj klinická anatómia, ktorú preferujem pri výučbe študentov...
Zora Petráková

Zora Petráková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Zora Petráková, PhD.​Som vysokoškolským učiteľom, pracujem na STU v Bratislave ako docent, zaoberám sa problematikou projektového a finančného riadenia. V týchto oblastiach aj publikujem...
Zuberec

Zuberec

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Zuzana Banášová

Zuzana Banášová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Zuzana Kittová

Zuzana Kittová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: EUBA

doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSGEkonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta Katedra medzinárodného obchoduAkademicka oblasť:medzinárodný obchod a medzinárodné podnikanie Európske a medzinárodné obchodné právo medzinárodná ekonomická integracia vnútorný trh Európskej únie  ..
Loading...
Loading...