Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Zuzana Banášová

Zuzana Banášová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Zuzana Kittová

Zuzana Kittová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: EUBA

doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSGEkonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta Katedra medzinárodného obchoduAkademicka oblasť:medzinárodný obchod a medzinárodné podnikanie Európske a medzinárodné obchodné právo medzinárodná ekonomická integracia vnútorný trh Európskej únie  ..
Zuzana Melicheríková

Zuzana Melicheríková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: VSM / CityU

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Zuzana Melicheríková, PhD Oblasť zamerania: financie, dane, učtovníctvo,  Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle ..
Zuzana Tekulová

Zuzana Tekulová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Strojnícka fakulta STU

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD. Strojnícka fakulta ÚVSETM ​-kvalita produkcie-finančný management-controlling-finančno-ekonomické analýzy a hodnotenia..
zuzana.brindzova

zuzana.brindzova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Ekonomická univerzita, NHF, KFin

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD. odborná asistentka Katedra financií Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava email: brindzova.euba@gmail.comAutorka vyštudovala v rámci svojho inžinierskeho a doktorandského štúdia špecializáciu Financie na Katedre financií, Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národohospodárskej fakulte. Je autorkou vedeckých a odborných monografií, skrípt, vedeckých štúdií, vedeckých a odborných článkov, zúčastňuje sa pravidelne na zahraničných a domácich medzinárodných vedeckých konferenciách. Od roku 2011 je odbornou asistentkou na Katedre financií, kde vyučuje predmety Financie a mena, Verejné financie, Verejné rozpočty a Financie územnosprávnych celkov. Je zapojená do viacerých domácich grantových schém a projektov...
ZuzkaSvob

ZuzkaSvob

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Firma: Pedagogická fakulta UK

Mgr. Zuzana SvobodováÚstav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK Odborná oblasť/ Professional Area:Rovnost a spravedlnost ve vzdělávánPřechody mezi jednotlivými vzdělávacími stupni..
Loading...
Loading...