Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Denisa

Denisa

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: FMK UCM v Trnave

..
Denníky Väzňa

Denníky Väzňa

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Píšem o živote. Žiadne výmysli, žiadna fikcia. ..
Denníky_Väzňa

Denníky_Väzňa

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Bol som väzeň. A rozhodol som sa o tom písať!..
docent

docent

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Technická univerzita v Košiciach

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Som docentom v odbore hutníctvo kovov na Technickej univerzite v Košiciach..
Dodo

Dodo

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TU v Košiciach

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.prof.Ing. Jozef Jurko, PhD.Odbor: Výrobné technológieOdborné zameranie, oblasť výskumu: Strojárske technológie a materiály. Technológia procesu rezania. Obrábateľnosť ťažkoobrábateľných materiálov (napr. nehrdzavejúcich ocelí). Zákonitosti procesu rezania materiálov...
DuLi

DuLi

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Firma: Vysoka skole ekonomicka v Prahe

..
Dušan Baran

Dušan Baran

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveZameranie vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti - problematika priemyselného inžinierstva, manažment, controlling, finančný manažment, finančné trhy, podnikové financie, finančno-ekonomická analýza podniku, manažment malých a stredných podnikov, manažment ľudských zdrojov, environmentálne manažérstvo, manažérstvo kvality ...
Dusan Fedic

Dusan Fedic

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UCM

Mgr. Dušan Fedič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky   Akademická oblast/ Academic Area:   cudzie jazyky a kultúry nemecký jazyk v odbornej komunikácii prekladateľstvo a tlmočníctvo kulturológia interkultúrna komunikácia metódy a formy výučby ..
Dušan Litva

Dušan Litva

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: AOS

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Mgr. Dušan Litva, PhD. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Katedra telesnej výchovy a športu​Oblasť: šport..
Dusan Sadecky

Dusan Sadecky

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Mgr. Dušan SádeckýSom riaditeľom Súkromného športového gymnázia v Trenčianskych Tepliciach, kde učím predmety Šport a veda, Matematika, Základy športovej prípravy.Som hlavným manažérom občianskeho združenia Globálne vzdelávanie, zdravie a veda v športe. ..
Dušan Sysel

Dušan Sysel

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Lekárska Fakulta UK Bratislava

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.PhDr. Dušan Sysel, PhD. MPH ​​Pracujem na Klinike Urgentnej a všeobecnej medicíny Lekárskej fakulty UK v Univerzitnej nemocnici Milosrdní bratia v Bratislave vo funkcii odborného asistenta...
Earth Angel Book Media

Earth Angel Book Media

Krajina: United Kingdom United Kingdom

Books & audiobooks for children & young readers 4+Books for adults. Books for young adults. ..
ecoletra.com LLC

ecoletra.com LLC

Krajina: United States United States

Firma: ecoletra.com LLC

Ecoletra.com is an intuitive platform enabling direct sale of copyrighted works in electronic form. It offers authors independence for their publishing activities and improved financial incentives. Registration and storing copyrighted works in the ecoletra.com sale catalogue are free of charge. Ecoletra.com je intuitívna platforma umožňujúca priamy predaj autorských diel v elektronickej forme. Autorom ponúka nezávislosť na vydavateľstvách a lepšiu finančnú motiváciu. Registrácia a vedenie autorských diel v predajnom katalógu ecoletra.com sú bezplatné...
Eduard Fuchs

Eduard Fuchs

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Firma: Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity  Odborná oblasť/ Professional Area: Matematika – zejména algebra, teorie uspořádaných množinHistorie matematikyDidaktika matematiky..
Efka_on_the_move

Efka_on_the_move

Krajina: Czech Republic Czech Republic

https://efkaonthemove.com/..
Loading...
Loading...