Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Holubek

Holubek

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Člen Vedeckej rady ecoletra.com. Ing. Radovan Holubek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Akademická oblasť/ Academic Area:Výrobné zariadenia a systémy, Simulácie so zameraním na výrobné zariadenia a systémy,Robotika vo výrobných systémoch,Virtuálna a rozšírená realita...
Igor Kollár

Igor Kollár

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Univerzita Mateja Bela

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Igor Kollár, PhD. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Akademiská oblasť: webdesign, informačné systémy, elektronický marketing, počítačové vedy..
Igor Majláth

Igor Majláth

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UPJS

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.RNDr. Igor Majláth, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta ​Ústav biologických a ekologických vied katedra..
Independent researcher

Independent researcher

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Ingrid Gorogova

Ingrid Gorogova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Ing. Ingrid Görögová, PhD.STU, Materiálovotechnologická fakulta STU, Ústav výrobných technológií..
Inštitút estetiky

Inštitút estetiky

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Prešovská univerzita

odborný asistent..
iquidoro

iquidoro

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Mám 40 rokov. Od strednej školy píšem básne. Som členom združenia www.MEA2000.eu, kde mám vydanú e-knihu Básne môjho srdca.Chcel by som vydať túto knihu v tlačenej verzii zadarmo. Je to zbierka básní,ktorú som písal asi 10 rokov.Túto zbierku básní som preložil a vydal pomocou portálu www.BOOKRIX.com v angličtine.do dvoch zbierok My world a my loves. Mám tam aj tretiu zbierku básní My poetry and God, ktorú by som chcel vydať v slovenskom jazyku v tlačenej verzii a aj ako e-knihu...
ituruk

ituruk

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovak University of Agriculture in Nitra

..
Ivan Gajdoš

Ivan Gajdoš

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Technical University of Košice

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra počítačovej podpory technológií   Oblasť pôsobenia: veda a výskum, pedagogická činnosťtechnológie spracovania plastovCAD technológieCAE technológie a simulácie aditívne technológieRapid Prototyping a Rapid Toolingprogresívne technológie..
Ivan Hollý

Ivan Hollý

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Stavebná fakulta STU v Bratislav

- betónové konštrukcie, súdržnosť výstuže s betónom..
Ivan Hyben

Ivan Hyben

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TUKE

prof. Ing. Ivan HYBEN, PhD.Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav technológie a manažmantu v stavebníctve, Katedra technológie stavieb a manažmentu​..
Ivan Janiga

Ivan Janiga

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD.Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakultaČlen Vedeckej rady ecoletra.com Odborná oblasť/ Professional Area:Aplikovaná štatistika, Štatistické riadenie kvality, Rozhodovacie procesy a analýzy Profesionálne členstváČlen redakčnej rady časopisov:Slovenská štatistika a demografiaJournal of Applied Mathematics, Statistics and InformaticsNormalizačná činnosť:Predseda technickej komisie ─ TK 71 Aplikácia štatistických metód (ÚNMS SR).Spracovateľ medzinárodnej spolupráce s ISO/TC 69 zabezpečuje spracovanie národného stanoviska v zmysle Štatútu TK a MP 5 na návrh ISO v jednotlivých etapách spracovania až po konečný návrh a je zodpovedný za hlasovanie Slovenska.Expert v ISO/TC 69 Application of Statistical Methods, vo všetkých subkomisiách (SC) a vo všetkých pracovných skupinách (WG) ─ príprava návrhov medzinárodných noriem v oblasti aplikácie štatistických metód.Publikácie:Viac ako 200 prác, z toho: 3 monografie, 2 učebnica, 8 skrípt a uče..
Iveta Ondriová

Iveta Ondriová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Fakulta zdravotníckych odborov P

..
Iveta Paulová

Iveta Paulová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: VŠM

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Iveta Paulová, PhDProfil: vysokoškolsky učiteľ na Vysokej škole manažmentu, venujem sa problematike v oblasti manažérstva - konkrétne komplexného manažérstva kvality, zlepšovaniu procesov využívaním nástrojov a metód, zefektívneniu riadenia organizácii vedúcich k výnimočnosti, spoločenskej zodpovednosti organizácii...
Ivona Škultétyová

Ivona Škultétyová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU

doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. ​____________________________________________ Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebná fakulta, STU v Bratislave..
Loading...
Loading...