Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Gustáv Murín

Gustáv Murín

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: PrF UK

Gustáv Murín (nar. 9.4.1959 v Bratislave) vydal 37 kníh (z toho 7 v češtine, po jednej vo francúzštine, angličtine, v jazyku hindí, chorvátčine, bulharsky a srbsky): román, 3 novely, 11 zbierok poviedok a esejí, zbierku úvah o kultúre a médiách, 4 vedecko-popularizačné štúdie (o biológii, o dlhovekosti, o manželstve), 8 štúdií a beletrizovaných rekonštrukcií o org. zločine na Slovensku i v Čechách 90-tych rokov, 2 popularizačné encyklopédie, knihu rozhovorov s tromi komikmi, biografia slávneho šéfkuchára a 4 zbierky cestovných príbehov. Celkový predaj kníh o mafii (Mafia v Bratislave, 2008; Mafia na Slovensku, 2009; Boss všetkých bossov, 2010; Gorily v podsvetí, 2012 atď.) presiahol 130 000 výtlačkov. Kniha „Mafia na Slovensku“ získala cenu Panta Rhei Awards za najpredávanejšiu knihu roku 2009.   Publikoval aj 19 E-kníh (1997 + 2011x4, 2012x5, 2013x3, 2014x4, 2015x2), 6 audio-kníh (1991, 2008, 2010, 2011x3) a v Braillovom písme (2008). Na pokračovanie vyšli jeho romány a rukopisy..
Hanka

Hanka

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Prešovská univerzita v Prešove..
healthynatalka

healthynatalka

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

FitnesInstagram :@healthynatalka ..
Helena Kupcova

Helena Kupcova

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Firma: UK ThF

PaedDr. Helena Kupcová CSc.UK ThF Odborná oblast/ Professional Area:evropská literatura (včetně české) ve 20. stol...
Henrieta Hrablik Chovanová

Henrieta Hrablik Chovanová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU Bratislava

doc.Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.člen Vedeckej rady Ecoletra.com Docentka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu.Odborná oblasť:priemyselné inžinierstvo  operačná analýza (výskum) kvantitatívne metódy optimalizácia procesov v priemyselných podnikoch..
Historia vranovských ulíc

Historia vranovských ulíc

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Tvorba:3 diely kníh literatúry faktu napísané populárnym štýlom pod spoločným názvom Historia vranovských ulíc.Regionálne dejiny, genealógia, memoárová literatúra s množstvom historických fotografií a historických faktov.Autor má 59 rokov, 40 rokov pôsobil v školstve, vyučoval slovenský jazyk a výtvarnú výchovu.Dejiny sú jeho záľubou...
HJanakova

HJanakova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovak University of Technology

..
Holubek

Holubek

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Člen Vedeckej rady ecoletra.com. Ing. Radovan Holubek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Akademická oblasť/ Academic Area:Výrobné zariadenia a systémy, Simulácie so zameraním na výrobné zariadenia a systémy,Robotika vo výrobných systémoch,Virtuálna a rozšírená realita...
Horvy

Horvy

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Materiálovotechnologická fakulta STU

..
Igor Kollár

Igor Kollár

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Univerzita Mateja Bela

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Igor Kollár, PhD. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Akademiská oblasť: webdesign, informačné systémy, elektronický marketing, počítačové vedy..
Igor Majláth

Igor Majláth

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UPJS

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.RNDr. Igor Majláth, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta ​Ústav biologických a ekologických vied katedra..
Independent researcher

Independent researcher

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Ingrid Gorogova

Ingrid Gorogova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Ing. Ingrid Görögová, PhD.STU, Materiálovotechnologická fakulta STU, Ústav výrobných technológií..
Ingrid Kovarikova FŠT TnUAD

Ingrid Kovarikova FŠT TnUAD

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky

Odborný asistent a výskumný pracovník. Aktívne sa podieľa na riešení vedeckých projektov, zaoberá sa technológiami zvárania koncentrovanými zdrojmi energie, spájkovaním a tvorbou odolných vrstiev. Venuje sa príprave zvarových a spájkovaných spojov a ich hodnoteniu...
Inštitút estetiky

Inštitút estetiky

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Prešovská univerzita

odborný asistent..
Loading...
Loading...