Mestská hromadná doprava ako lokálny verejný statok a jej financovanie v podmienkach SR

Mestská hromadná doprava ako lokálny verejný statok a jej financovanie v podmienkach SR

 

Slavka Sedláková

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66, Košice, slavka.sedlakova@upjs.sk

 

Abstract

 

 The aim of this paper is to draw attention to the issue of urban public transport that is perceived as a local public good and is part of the public passenger transport. The article analyzes the selected technical parameters of urban public transportation in Slovak republic and draws attention to the issue of financial resources. Efforts to favor public passenger transport the individual transport must be linked with improving the quality and satisfaction of its users. The results of the questionnaire survey suggest that public transportation is one of the most commonly used mode of transport, but in several attributes does not fulfill the demands of passengers.

 

Keywords

urban public transport, public  good, sources of financing

 

Abstrakt

 

Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na problematiku mestskej hromadnej dopravy, ktorá je vnímaná ako lokálny verejný statok a je súčasťou osobnej verejnej prepravy. Článok analyzuje vybrané organizačné i technické parametre mestskej hromadnej dopravy na Slovensku a upriamuje pozornosť na problematiku zabezpečenia finančných zdrojov pre sledovanú oblasť. Snaha o preferovanie verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou musí byť spojená so zvyšovaním kvality a spokojnosti jej užívateľov. Výsledky dotazníkového prieskumu naznačujú, že mestská hromadná doprava je jedným z najčastejšie využívaných spôsobov cestovania, avšak vo viacerých atribútoch nespĺňa nároky cestujúcich. 

 

Kľúčové slová  

mestská hromadná doprava, verejný statok, zdroje financovania.

 

JEL Classification 

H76, H41

 

Jazyk
Jazyk Slovenský
Iný jazyk
Všeobecné
Počet strán17
FormátPDF
Registrácia ISBNBez ISBN
Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc
ISBN
Recenzia Vedeckou radou ecoletra.comÁno
Číslo objednávky produktu Recenzný balík ecoletra.com
Príspevok do Ecoletra Scientific e-JournalÁno
Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scient501

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie
 • Zobrazenia: 9644
 • Kód produktu: Mestská hromadná doprava ako lokálny verejný statok a jej financ
 • Dostupnosť: Skladom
 • Počet strán: 17
 • Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scientific eJournal: 501
 • Jazyk: Slovenský
 • Formát: PDF
 • Registrácia ISBN: Bez ISBN
 • Recenzia Vedeckou radou ecoletra.com: Recenzované Vedeckou Radou Ecoletra.com
 • Príspevok do Ecoletra Scientific e-Journal: Áno
 • 2.00€

Info o autorovi

 • Slavka
 • Krajina: Slovak Republic
 • Región: Košický
 • Firma: UPJŠ
 • Celkovo kníh/ diel: 1
 • Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Slavka


Facebook Comments ()

Loading...
Loading...