Milan Marcinek

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: Akadémia Policajného zboru v Bra
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela
Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Milan Marcinek
Člen Vedeckej rady ecoletra.com.

mjr. Ing. Milan Marcinek, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Pracujem ako odborný asistent Katedry krízového manažmentu. Pôsobím v rôznych medzinárodných organizáciách v oblasti krízového manažmentu. Predmetom mojej špecializácie sú oblasti ako je preprava nebezpečných látok, technika a taktika zásahu záchranných zložiek v prípade mimoriadnej udalosti. Ďalej pôsobím ako člen Slovenského ústavu technickej normalizácie, kde participujem na tvorbe STN.

Komentáre

Loading...
Loading...