Naučia sa po anglicky?

Naučia sa po anglicky?

Zlatica Jursová Zacharová

Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra psychológie a patopsychológe, PdF UK, Bratislava, zacharova@fedu.uniba.sk

 

Abstract

The topic of education of children from socially disadvantaged environment, especially the Roma children, is still actual. In the submitted pilot study we concentrated on the observation of the acquisition of English language by children from socially disadvantaged environment. The goal of the study was to verify the use of the Narrative format method of Hocus&Lotus (Taeschner, 2005) in the first class of primary school on a sample of 13 children from the disadvantaged environment. After 11 hours of English lessons the children where asked to narrate a story based on the picture book. Quantitative as well as qualitative analysis of the children narrations demonstrated that the problems of the children, as observed by their teacher (child screening T-100) as poor performance and articulation issues, have influence on the child's ability to narrate the story and on the amount of words memorized. In average, the roma children memorized 15,5 out of 50 words and narrated 3,5 episodies from story out of 8. These results are discussed with consideration of the age and abilities of children.


Keywords
education program, communication competence, aplied psycholinguistic, primary education, language teaching/learning

 

Abstrakt

Problematika vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, predovšetkým rómskych detí, je neustále aktuálna. V predkladanej pilotnej štúdii sme sa zamerali na sledovanie osvojovania si anglického jazyka u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom štúdie bolo overiť použitie metódy naratívneho formátu Hocus a Lotus (Taeschner, 2005) v prvej triede ZŠ na vzorke 13 detí zo znevýhodneného prostredia. Po absolvovaní 11 vyučovacích hodín anglického jazyka boli deti požiadané o prerozprávanie príbehu podľa obrázkovej knižky. Kvantitatívna aj kvalitatívna analýza narácií detí preukázala, že učiteľkou vnímané problémy detí (Detský skríning, T-100) ako zaostávanie, problémy s artikuláciou majú vplyv na schopnosť dieťaťa prerozprávať príbeh a na množstvo zapamätaných slov. Priemerne si rómske deti zapamätali 15,5 slov z 50 a prerozprávali 3,5 epizód z 8. Tieto výsledky sú diskutované vzhľadom na vek a schopnosti detí.

Kľúčové slová

edukačný program, komunikačná kompetencia, lingvodidaktika, primárna edukácia, učenie jazykov

Jazyk
Jazyk Slovenský
Iný jazyk
Všeobecné
Počet strán17
FormátPDF
Registrácia ISBNBez ISBN
Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc
ISBN
Recenzia Vedeckou radou ecoletra.comÁno
Číslo objednávky produktu Recenzný balík ecoletra.com
Príspevok do Ecoletra Scientific e-JournalÁno
Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scient

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie
 • Zobrazenia: 11681
 • Kód produktu: Naučia sa po anglicky?
 • Dostupnosť: Skladom
 • Počet strán: 17
 • Jazyk: Slovenský
 • Formát: PDF
 • Registrácia ISBN: Bez ISBN
 • Recenzia Vedeckou radou ecoletra.com: Recenzované Vedeckou Radou Ecoletra.com
 • Príspevok do Ecoletra Scientific e-Journal: Áno
 • 2.00€

Info o autorovi

 • Zlatka
 • Krajina: Slovak Republic
 • Región: Bratislavský
 • Firma: Univerzita Komenského, Pedagogic
 • Celkovo kníh/ diel: 3
 • Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Zlatka


Štítky: education program, communication competence, aplied psycholinguistic, primary education, language teaching/learning,

Facebook Comments ()

Loading...
Loading...