Slavomír Čerňanský

 • Krajina: Slovak Republic
 • Firma: Univerzita Komenského v Bratisla
 • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela
Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Slavomír Čerňanský
Člen Vedeckej rady ecoletra.com.

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa (samostatný vedecký pracovník)
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
 
Oblasť pôsobenia: veda a výskum, Univerzita tretieho veku, pedagogická činnosť
 • biologické čistenie vôd
 • bioremediácia vôd, pôd, skládok, banských odpadov
 • biomining
 • environmentálne biotechnológie
 • environmentálna mikrobiológia
 • vinárstvo
 • terroir vinohradov (Slovensko, Európa)
 • ochrana a využívanie prírody a krajiny
 • prírodné zdroje
 • environmentálny manažment
Člen Vedeckej rady ecoletra.com

Komentáre

Loading...
Loading...