aklubic

 • Krajina: Slovak Republic
 • Firma: Trenčianska univerzita, Fakulta
 • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela

Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora aklubic

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky

 

Odborná oblast/ Professional Area:

 • kvalita produkcie
 • projektový manažment
 • logistika
 • procesný manažment
 • riadenie rizík
 • riadenie procesov údržby
 • počítačové systémy údržby


Prorektor pre stratégiu a rozvoj Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 


Pracoviská a významné funkcie:

 • aktuálne Katedra údržby techniky Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity AD v Trenčíne. Predošlé pracoviská: Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom.

 

 

Vedecko-výskumná činnosť:

 • manažment strojárskych priemyslových podnikov

 

Publikácie:

 • spoluator vyše 100 publikácií, spoluriešiteľ vyše 13 výskumných a technických projektov.

 

Členstvá:

 • Komora logistických audítorov Slovenska;
 • externý expert SNAS;
 • externý hodnotiteľ projektov štrukturálnych fondov EÚ a APVV. 

Komentáre

Loading...
Loading...