Business Valuation Institute

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: Business Valuation Institute s.r.o.
  • Celkovo kníh/ diel: 10
Zobraziť knihy/ diela

Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Business Valuation Institute
doc. Ing. Anna Harumová, PhD


Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikových financií, Ekonomická univerzita v Bratislave


Odborná oblasť/ Professional Area:

  • účtovníctvo
  • daňovníctvo
  • finančný manažment
  • riadenie nadnárodných spoločností
  • podnikové financie 
  • manažment a ekonomické znalectvo

Komentáre

Loading...
Loading...