Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
rbkilo

rbkilo

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
realitný sprostredkovateľ

realitný sprostredkovateľ

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Reflexes

Reflexes

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Som študentom Technickej Univerzity vo Zvolene, a nakoľko je času sa venovať aj mojim záľubám, tak som sa rozhodol práve pre písanie, ktoré je mojou vášňou. Rozhodol som sa písať knihy v žánry fantasy: S&S nakoľko som vždy čítaval tento žáner už od malička...
Renáta Bernátová

Renáta Bernátová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UNIPO

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.​doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD. Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Katedra prírodovedných a technických disciplín ​Akademická oblasť pôsobenia: • Preprimárne a primárne prírodovedné a environmentálne vzdelávanie • IKT v primárnom prírodovednom vzdelávaní ​• Digitálne technológie v predprimárnom prírodovednom vzdelávaní..
Renata Janoscova

Renata Janoscova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Ing. Renata Janošcová, PhD.Vysoká škola manžmentu v TrenčíneOblasť pôsobnosti:CAQ,Manažérstvo kvalityData miningInformačné systémy..
Renáta Miklenčičová

Renáta Miklenčičová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TUZVO

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie ​Katedra marketingovej komunikácie..
Renata Nováková

Renata Nováková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UCM

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Renata Nováková, PhD.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácieOblasť:manažérstvo kvality ekonomika kvality marketingové a komunikačné stratégie ochrana práv duševného a priemyselného vlastníctva..
Renata Tkacova

Renata Tkacova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TUKE

Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.Technická univerzita v Košiciach, Katedra spoločenských vied  Odborná oblast/ Professional Area:sociológia organizáciework life balancesoft skillssociálna práca..
Richard Kuracina

Richard Kuracina

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.    (člen Vedeckej rady Ecoletra.com)Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti  Akademická oblasť/ Academic Area:výbušnosť rozvírených prachových disperzií, výbušnosť plynov a štúdium ich požiarnotechnických vlastnostíhodnotenie, analýza a riadenie rizíkkondenzované výbušniny, trhaviny, traskaviny, streliviny, pyrotechnické zloženebezpečné látky..
Rita Rafajlovičová

Rita Rafajlovičová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UNIPO

doc. PhDr. Rita Rafajlovičová, PhD.Pracovisko:Inštitút anglistiky a amerikanistikyFilozofická fakulta Prešovská univerzita v PrešoveAkademická oblasť:lingvistika - skladba anglickej vety (syntax)testovanie jazyka - príprava a hodnotenie testov AjAcademic area:linguistics - the structure of the English sentencelanguage testing -  test development and evaluation..
Robert Hodosi

Robert Hodosi

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Róbert Osaďan

Róbert Osaďan

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UK

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta..
Robert44

Robert44

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Katedra letovej prípravy, Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Robert KLÍR, PhD., Ing.Paed. IGIP, MBAOd roku 2019 pôsobí ako odborný asistent na Katedre letovej prípravy, Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kde sa venuje hlavne problematike v oblastiach:manažment;letecká legislatíva.V rokoch 2017-2018 spolupracoval ako lektor a konzultant pre prípravu nových študijných programov v European Institute of Security and Crisis Management, s.r.o. v Prahe, kde sa venoval hlavne oblastiam: bezpečnosť;krízový manažment.Od roku 2015 pôsobí v praxi zameranej na manažment a logistiku v oblasti zdravotníctva.  V rokoch 2008-2016 pôsobil ako odborný asistent na Katedre manažmentu leteckej prevádzky, Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kde sa venoval hlavne problematike v oblastiach: riadenie ľudských zdrojov / personálny manažment; letecká legislatíva / medzinárodné právo letecké; medzinárodné organizácie; krízov..
rokvapil

rokvapil

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Katedra románskych a slovanských jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

..
Roman Kvapil

Roman Kvapil

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Ekonomická univerzita v Bratisla

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.PhDr. Roman KVAPIL, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov Dolnozemská cesta 1, Bratislava   Oblasť pôsobenia: slovenský jazyk pre cudzincov normatívna gramatika slovenského jazyka odborný ruský jazyk pre ekonómov..
Loading...
Loading...