Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Dusan Sadecky

Dusan Sadecky

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Mgr. Dušan SádeckýSom riaditeľom Súkromného športového gymnázia v Trenčianskych Tepliciach, kde učím predmety Šport a veda, Matematika, Základy športovej prípravy.Som hlavným manažérom občianskeho združenia Globálne vzdelávanie, zdravie a veda v športe. ..
Dušan Sysel

Dušan Sysel

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Lekárska Fakulta UK Bratislava

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.PhDr. Dušan Sysel, PhD. MPH ​​Pracujem na Klinike Urgentnej a všeobecnej medicíny Lekárskej fakulty UK v Univerzitnej nemocnici Milosrdní bratia v Bratislave vo funkcii odborného asistenta...
Earth Angel Book Media

Earth Angel Book Media

Krajina: United Kingdom United Kingdom

Books & audiobooks for children & young readers 4+Books for adults. Books for young adults. ..
ecoletra.com LLC

ecoletra.com LLC

Krajina: United States United States

Firma: ecoletra.com LLC

Ecoletra.com is an intuitive platform enabling direct sale of copyrighted works in electronic form. It offers authors independence for their publishing activities and improved financial incentives. Registration and storing copyrighted works in the ecoletra.com sale catalogue are free of charge. Ecoletra.com je intuitívna platforma umožňujúca priamy predaj autorských diel v elektronickej forme. Autorom ponúka nezávislosť na vydavateľstvách a lepšiu finančnú motiváciu. Registrácia a vedenie autorských diel v predajnom katalógu ecoletra.com sú bezplatné...
Eduard Fuchs

Eduard Fuchs

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Firma: Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity  Odborná oblasť/ Professional Area: Matematika – zejména algebra, teorie uspořádaných množinHistorie matematikyDidaktika matematiky..
Efka_on_the_move

Efka_on_the_move

Krajina: Czech Republic Czech Republic

https://efkaonthemove.com/..
Ekonomicka univerzita v Bratisla

Ekonomicka univerzita v Bratisla

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Ekonomická univerzita v Bratislave

..
Elena Kováčiková

Elena Kováčiková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UKF v Nitre

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Mgr. Elena Kováčiková, PhD.Pôsobím na Pedagogickej Fakulte, UKF v Nitre, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií. Zaoberám sa metodikou a didaktikou výučby anglického jazyka a literatúry, ako aj metodiku výučby cudzieho jazyka žiakov so špeciálnymi potrebami. ..
elza

elza

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Doplním.....
Ema Kraft

Ema Kraft

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Fascinujú ma príbehy ľudí zdravých aj chorých, šťastných aj nešťastných.Verím, že nič nie je náhoda, nikdy nie je neskoro a šťastie spočíva v tom, koľko talentov dokážeme v živote rozmnožiť, aby sme pri konečnom zúčtovaní neodovzdali iba jeden...
Emil Burak

Emil Burak

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

Ing. Emil BURÁK, PhD Autor nepochybne patrí medzi najväčších súčasných daňových odborníkov na Slovensku, ktorý aktívne pomáha produktívne budovať pozitívne daňovo-právne povedomie daňových subjektov. Jeho bohaté skúsenosti zo zdaňovania odovzdáva formou vzdelávacích seminárov ako lektor a vysokoškolský pedagóg i písaním kníh a odborných príspevkov do špecializovaných časopisov ako autor. Jeho znalosti odrážajú vyvážený pohľad na daňovníctvo, nakoľko jeho fokus je orientovaným pragmatickými skúsenosťami z jeho práce v rôznych, prevažne manažérskych, funkciách doterajšej praxe pre verejný, privátny i štátny sektor. Veľa rokov pracuje v oblasti znalostného manažmentu.Pôvodným povolaním je ekonóm s vyše 30-ročnou praxou. Pôsobil v privátnom i štátnom sektore a získal skúsenosti v rôznych oblastiach predovšetkým v spojitosti s riadením a financiami, zvyšovaním výkonov i krízovým manažmentom.       V minulosti pracoval najmä ako manažér vo viacerých po..
Emma

Emma

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Endze

Endze

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Introverted writer..
Enri

Enri

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Moje meno je Enrico Tvorík. Som študentom strednej priemyselnej školy. Mojou vášňou je písanie básni. Minulý rok bol pre mňa dosť bolestivý a tak všetok smútok dávam zo seba von cez básne. ..
Erča

Erča

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Loading...
Loading...