Emil Burak

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
  • Celkovo kníh/ diel: 13
Zobraziť knihy/ diela

Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Emil Burak

Ing. Emil BURÁK, PhD

 

Autor nepochybne patrí medzi najväčších súčasných daňových odborníkov na Slovensku, ktorý aktívne pomáha produktívne budovať pozitívne daňovo-právne povedomie daňových subjektov.


Jeho bohaté skúsenosti zo zdaňovania odovzdáva formou vzdelávacích seminárov ako lektor a vysokoškolský pedagóg i písaním kníh a odborných príspevkov do špecializovaných časopisov ako autor. Jeho znalosti odrážajú vyvážený pohľad na daňovníctvo, nakoľko jeho fokus je orientovaným pragmatickými skúsenosťami z jeho práce v rôznych, prevažne manažérskych, funkciách doterajšej praxe pre verejný, privátny i štátny sektor.


Veľa rokov pracuje v oblasti znalostného manažmentu.Pôvodným povolaním je ekonóm s vyše 30-ročnou praxou. Pôsobil v privátnom i štátnom sektore a získal skúsenosti v rôznych oblastiach predovšetkým v spojitosti s riadením a financiami, zvyšovaním výkonov i krízovým manažmentom.     

 

V minulosti pracoval najmä ako manažér vo viacerých povolaniach v oblasti služieb, daňovníctva, bankovníctva, poradenstva i ako lektor a vysokoškolský učiteľ.

 

V súčasnosti pôsobí už niekoľko rokov aktívne aj v oblasti celoživotného vzdelávania dospelých na rôznych úrovniach, publikuje v odborných časopisoch a na rôznych internetových portáloch a prednáša. Aktuálne pracuje dlhodobo vo finančno-daňovej oblasti aj v sektore vzdelávania dospelých. Jeho názory môžete sledovať aj v rôznych periodikách, časopisoch a internetových portáloch.

 

Písanie produkuje aktívne od roku 1995. Doteraz sa angažoval predovšetkým v oblasti finančnej a daňovej, ako aj motivačnej literatúry, v rámci ekonomickej publicistiky, manažmentu a riadenia výkonov, krízového manažmentu a andragogiky  – v stovkách vzdelávacích seminárov, kde školil manažérov, podnikateľov i poradcov a ekonómov. Za dvadsaťročie jeho autorskej tvorby vytvoril úctyhodné dielo, keď napísal 17 kníh a vyše 1700 odborných článkov doma i v zahraničí.

 

Z knižných titulov mu doteraz vyšlo 17 kníh, z toho 14 ako autor a 3 v spoluautorstve takto: (Dane na hrane – SEPI Žilina 2000, Daňová optimalizácia – EPOS Bratislava 2002, Automanažment podnikateľa – EPOS Bratislava 2003, Daňové plánovanie a daňové výdavky – EPOS Bratislava 2004, Pohodou k prosperite – Wellness a Carpe Diem, TESFO Ružomberok 2005, Pohodou k prosperite II. – Slovenský profesoring šťastia, TESFO Ružomberok 2006, Pohodou k prosperite III. – Univerzita života, TESFO Ružomberok 2007, Pozitívne myslenie – Ako začať?, EUGENIKA Bratislava 2008,  Peniaze – rady k osobným a rodinným financiám 2009, Kríza – výzva, šanca a príležitosť, EUGENIKA Bratislava 2009, Kreativita – ako obyčajným spôsobom vytvoriť neobyčajné dielo, TESFO Ružomberok 2010, Biznis pragmaticky, TESFO Ružomberok 2011, Daňová prevencia v príkladoch praxe, TESFO Ružomberok 2014, Staroba a seniorstvo vtipne i dôvtipne, TESFO Ružomberok 2014 a  a v spoluautorstve tri knihy: Burák-Orihel: Daňový manažment I. (2011), Burák-Orihel: Daňový manažment II.(2012), Kolektív /Habánik-Dudová-Fabuš-Palko-Burák: Hospodárska politika – vybrané kapitoly, Sprintdva Bratislava 2012/).

 

Od roku 2003 žije a pracuje v Banskej Bystrici. Oblasti produktívneho myslenia i znalostného manažmentu v zdaňovaní sa venuje viac ako dvadsaťpäť rokov.
 


Komentáre

Loading...
Loading...