Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Eva Ivanova

Eva Ivanova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Trenčianska univerzita Alexandra

Pôsobím ako vysokoškolská učiteľka na Katedre ekonómie a ekonomiky, prednášam predmety: Mikroekonómia Podniková ekonomika.  Vedeckovýskumná oblasť v ktorej pôsobím: konkurencieschopnosť ekonomiky a konkurencieschopnosť podnikov inovácie v podnikoch a inovačná politika štátu..
Eva Jankovichová

Eva Jankovichová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU, Stavebna fakulta

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.​Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb v Bratislave  Profesionálna oblasť: ekonomika stavebníctva (building economy), podnikateľská etika (business ethics)..
Eva Koisova

Eva Koisova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Ing. Eva Koišová, PhD.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahovZameranie vedeckej a pedagogickej činnosti: venujem sa financiám a financovaniu ale aj regionálnemu rozvoju a regionálnej politike...
Eva Mesárová

Eva Mesárová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Univerzita Mateja Bela

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Mgr. Eva Mesárová, PhD. - pôsobím ako odborná asistentka - Filozofická fakulta UMB, katedra romanistiky, oddelenie talianskeho jazyka - pedagogická profilácia: talianska literatúra, umelecký preklad - vedecko výskumná činnosť zameraná na súčasné kontroverzné tendencie a spôsoby vnímania fantastickej literatúry, na súčasnú taliansku literatúru a umelecký preklad..
Eva Poláková

Eva Poláková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UMB

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. som registrovaným posudzovateľom / recenzentom v oblastiach:50800 - Masmediálna komunikácia, 50399 - Ostatné príbuzné odbory pedagogických vied, učiteľstva a vychovávateľstva, 60304 - Etika, 20399 - Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológíUniverzita Mateja Bella v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra etickej a občianskej výchovy  ..
Eva Pongrácz

Eva Pongrácz

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: EUBA

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. Eva Pongrácz, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práceAkademická oblasť:trh práce tretí sektor a dobrovoľníctvo sociálna ekonomika..
Eva Rakovská

Eva Rakovská

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Ekonomická univerzita, Bratislav

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Venuje sa oblasti znalostných technológií a ich uplatneniu v podnikovej praxi a vo verejnej správe, znalostnému inžinierstvu a analýze podnikových procesov, ale aj formálnym jazykom a automatom, či deklaratívnemu programovaniu. Hobby: kreslenie a maľovanie, fotografia, šport a prírodaJob: main area of teaching and research - knowledge technologies in business practice, knowledge engineering and analysis of business processes, but also formal languages and automata and declarative programminghobbies: drawing and painting, photography, sport and nature..
Eva Rublíková

Eva Rublíková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: EUBA

prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra štatistikyVedecká orientácia: Klasická analýza časových radov, lineárne a nelineárne modely časových radov typu ARIMA, ARCH, GARCH a pod. Modelovanie vývoja miezd, zamestnanosti a nezamestnanosti, modelovanie finančných časových radov, monetárne modely. Viacrozmerná regresia a korelácia...
Eva Švarbová

Eva Švarbová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UKF Nitra

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. Katedra romanistiky Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre..
Ewelina Pasek

Ewelina Pasek

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Moje meno je Ewelina Pasek. Píšem svoje príbehy od pätnástich a stále sa snažím nejako zdokonaliť, ale neúspešne. Ale mohla by som vám ukázať svoje diela, ktoré som napísala. Len teraz potrebujú úpravu a ide sa na to.Rada počúvam rôzne pesničky okrem silnej hudby. :D Rada čítam a píšem. Mám len 18 rokov a pomaly sa to blíži na 19.❤️..
Fakulta BERG

Fakulta BERG

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava

Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.špecializácia: teoria a dejiny interpretacie divadelného diela, semiotika divadla, divadelna kritika, semiotika farieb, semiotika vizuálnej komunikacie..
Fakulta verejnej správy

Fakulta verejnej správy

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Autorka pracuje ako odborná asistentka na Katedre sociálnych štúdií Fakulty verejne správy UPJŠ v Košiciach. Výskum zameriava na oblasť manažmentu ľudských zdrojov...
Fakulta verejnej správy Univerzi

Fakulta verejnej správy Univerzi

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
Fariel Thimothy

Fariel Thimothy

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Fariel Thimothy (*1988) je slovenský spisovateľ, autor, filmový a televízny scenárista, umelec, básnik...
Loading...
Loading...