Erika Hodulova MTF STU

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela

Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Erika Hodulova MTF STU
Vedecko-výskumný pracovník. Aktívne sa podieľala na riešení viacerých vedeckých projektov. Venuje sa príprave zvarových a spájkovaných spojov pre makroskopickú a mikroskopickú analýzu a ich hodnoteniu. Ďalším predmetom skúmania je hodnotenie tribologických vlastností vrstiev vytvorených lúčovými technológiami.

Komentáre

Loading...
Loading...