Paneurouni

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: Paneurópska vysoká škola
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela

Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Paneurouni
Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

Funkcia: vedúci Ústavu dizajnu médií

Pracovisko: Fakulta masmédií

Doc. Mgr. Anton Szomolányi,ArtD. pôsobí na Fakulte masmédií PEVŠ ako vedúci Ústavu

dizajnu médií. Je garantom bakalárskeho študijného programu Dizajn médií v dennej forme

v rámci študijného odboru 3.2.3 Masmediálne štúdiá.

In 1988 he graduated from Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague. From 1990 to 1996 he worked in a freelance occupation as a cameraman.From 1992 to 2001 he was co-owner of production company Tonigo Film and from 2001 to 2009 of the company Ideas Film. He collaborated on many foreign movies. From 2001 he lectured at Academy of Arts in Banská Bystrica, in 2006 he completed post-gradual studies and in 2008 he habilitated as a docent and was named associate professor. From 2009 he taught at Film and Television Faculty of Academy of Performing Arts in Bratislava and later became its dean. Besides shooting with many directors he also created his own auctorial movies.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Vydal monografiu, vysokoškolskú učebnicu, vedecké štúdie a odborné práce, príspevky

v odborných časopisoch a zborníkoch u nás a v zahraničí.

(niektoré z publikácií)

Kameramanská tvorba pre dokumentaristu 1., 2., 3.,

Súbor praktických cvičení pre dokumentaristu.

How to “Shoot” a film.

Kamera! Běží...


Komentáre

Loading...
Loading...