Richard Kuracina

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela

Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Richard Kuracina
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav integrovanej bezpečnosti  


Akademická oblasť/ Academic Area:

  • výbušnosť rozvírených prachových disperzií, výbušnosť plynov a štúdium ich požiarnotechnických vlastností
  • hodnotenie, analýza a riadenie rizík
  • kondenzované výbušniny, trhaviny, traskaviny, streliviny, pyrotechnické zlože
  • nebezpečné látky

Komentáre

Loading...
Loading...