Slovenská biblická spoločnosť

  • Krajina: Slovak Republic
  • Firma: Slovenská biblická spoločnosť
  • Celkovo kníh/ diel: 0
Zobraziť knihy/ diela

Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Slovenská biblická spoločnosť
Slovenská biblická spoločnosť (SBS) je nezisková organizácia - občianske združenie (Zákon NR SR č.83/1990), ktorého primárnym poslaním je šírenie Božieho Slova - Biblie na Slovensku a podľa potreby a možností aj v zahraničí.
 
Predmetom činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti je hlavne:
  • Šírenie Božieho Slova (Biblie) v slovenčine a iných jazykoch.
  • Organizovanie a podpora prekladov Biblie do slovenčiny a do iných jazykov.
  • Vydávanie Biblie v slovenskom a iných jazykoch.
  • Vydávanie a šírenie pomôcok pre štúdium Biblie.
  • Podpora medzikonfesijnej spolupráce pri prekladaní Biblie (tzv. ekumenické preklady).
  • Realizácia projektov s cieľom distribuovať Božie Slovo v rámci špecifických skupín obyvateľstva napr. nevidiaci, slabozrakí, školopovinnké deti, mládež, rómska menšina a iné. (zoznam projektov v súčasnosti realizovaných a čakajúcich na realizáciu)
  • Zabezpečovanie textu Písma v materinskom jazyku národnostných menšín a cudzincov žijúcich v Slovenskej republike.
Ako národná biblická spoločnosť patrí Slovenská biblická spoločnosť do celosvetovej rodiny Spojených biblických spoločností (United Bible Societies - UBS). Jej práca má ekumenický charakter. Spolupracuje s jedenástimi členskými kresťanskými cirkvami, ktoré pôsobia na Slovensku. Menovite sú členmi SBS (podľa abecedného poradia):
 

Každá členská cirkev, s výnimkou Starokatolíckej cikvi na Slovensku, má svojho zástupcu vo Výbore SBS, ktorý riadi činnosť SBS v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia SBS, konaného raz ročne.


Komentáre

Loading...
Loading...