Samofinancovanie a stratégia udržateľnosti neziskovej organizácie

Samofinancovanie a stratégia udržateľnosti neziskovej organizácie
V predkladanej dizertačnej práci sa zaoberáme skúmaním samofinancovania a súvisiacich determinantov, ktoré sú súčasťou stratégií neziskových organizácií pri budovaní dlhodobej udržateľnosti. Prezentáciou výsledkov analýzy sekundárnych a primárnych údajov a navrhnutých riešení napĺňame vedecký cieľ práce, ktorým je na základe teoretických východísk, praktických skúseností a primárneho výskumu súčasného stavu financovania slovenských súkromných neziskových organizácií dokázať, že samofinancovanie je všeobecne používanou metódou pri získavaní finančných zdrojov a budovaní stratégie udržateľnosti, a že potenciál využitia samofinancovania je možné zvýšiť pri poznaní externých a interných faktorov ovplyvňujúcich jeho rozsah.
Na základe formulovaného cieľa sú stanovené aj predmet a objekt skúmania dizertačnej práce. Predmetom skúmania je samofinancovanie ako metóda na získavanie finančných zdrojov a na budovanie stratégie udržateľnosti neziskovej organizácie. Objektom skúmania sú aktívne súkromné neziskové organizácie na Slovensku.
Primárne údaje sme získali sociologickou metódou pomocou štruktúrovaného dotazníka. Ich analýzu sme uskutočnili adekvátnymi matematicko-štatistickými metódami na spracovanie kvalitatívnych dát a ordinálnych premenných. Výsledky analýzy sme transformovali do konkrétnych návrhov na zvýšenie miery uplatňovania samofinancovania a posilnenie stratégie dlhodobej udržateľnosti. V závere práce uvádzame možné oblasti pre ďalšie skúmanie danej problematiky.
 
Jazyk
JazykSlovenský
Iný jazyk
Všeobecné
Počet strán189
FormátPDF
Registrácia ISBNBez ISBN
Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc
ISBN
Recenzia Vedeckou radou ecoletra.comNie
Číslo objednávky produktu Recenzný balík ecoletra.com
Príspevok do Ecoletra Scientific e-JournalNie
Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scient

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie
 • Zobrazenia: 22422
 • Kód produktu: Samofinancovanie a stratégia udržateľnosti neziskovej organizáci
 • Dostupnosť: Skladom
 • Jazyk: Slovenský
 • Formát: PDF
 • Registrácia ISBN: Bez ISBN
 • Recenzia Vedeckou radou ecoletra.com: Nie
 • Príspevok do Ecoletra Scientific e-Journal: Nie
 • 3.00€

Info o autorovi

 • Mary
 • Krajina: Slovak Republic
 • Región: Banskobystrický
 • Firma: Univerzita Mateja Bela
 • Celkovo kníh/ diel: 1
 • Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Mary

Štítky: Samofinancovanie a stratégia udržateľnosti neziskovej organizácie - Samofinancovanie a stratégia udržateľnosti neziskovej organizáci - e-Dizertačné práce

Facebook Comments ()

Loading...
Loading...