Rozvoj eGovernmentových služieb na nižšej úrovni štátnej a verejnej správy

Rozvoj eGovernmentových služieb na nižšej úrovni štátnej a verejnej správy
Dizertačná práca sa zameriava na používateľské faktory, ktoré vplývajú na využívanie elektronických služieb verejnej správy. Hlavným prínosom tejto práce je poukázať na tieto faktory, ako významne prispievajú k rozvoju takýchto služieb a zároveň poskytnúť prostredníctvom poznatkov zo znalostného manažmentu ako rozvinúť prostredníctvom týchto faktorov využívanie elektronických služieb verejnej správy. Na základe aktuálnych poznatkov sa používateľským faktorom pri využívaní elektronických služieb verejnej správy a ich vplyvu na využívanie týchto služieb nevenuje toľko pozornosti, ako iným faktorom. Snažili sme sa nájsť spojitosť medzi znalosťami používateľov a využívaním elektronických služieb a ako tieto znalosti vplývajú ich využívanie. I napriek zvyšujúcej sa úrovni a dospelosti elektronických služieb verejnej správy v krajinách Európskej únie sa nedarí rýchlejšie presadzovať využívanie elektronických služieb. Využívanie elektronických služieb verejnej správy občanmi je vo všeobecnosti nízke a oproti využívaniu elektronických služieb podnikateľskými subjektami výrazne zaostáva. V práci sa zameriavame na dva faktory (používateľské znalosti a použiteľnosť systému), ktoré na základe našich analýz úzko súvisia s využívaním elektronických služieb verejnej správy. Ďalej sme v práci poukázali na niektoré princípy znalostného manažmentu, ktoré pomôžu rýchlejšie osvojenie a prijatie elektronických služieb verejnej správy občanmi. Na základe našich zistení sa nám podarilo preukázať, aký vysoký vplyv majú internetové znalosti občanov na využívanie elektronických služieb verejnej správy, ako súvisí jednoduchosť a použiteľnosť elektronických služieb so samotným využívaním takýchto služieb, a akým spôsobom pomôžu poznatky a princípy znalostného manažmentu pre rýchlejšie prijatie elektronických služieb občanmi. Výsledky našich zistení pomôžu pochopiť niektoré základné fundamentálne vzťahy týkajúcich sa používateľských faktorov a ich vzájomnú interakciu s využívaním elektronických služieb. Na základe pochopenia týchto vzťahov poskytujeme v závere práce odporúčania, ktoré by boli prínosom pre rôzne iniciatívy týkajúce sa rozvoja elektronických verejných služieb v rámci ich využívania občanmi.
Jazyk
Jazyk Slovenský
Iný jazyk
Všeobecné
Počet strán133
FormátPDF
Registrácia ISBNBez ISBN
Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc
ISBN
Recenzia Vedeckou radou ecoletra.comNie
Číslo objednávky produktu Recenzný balík ecoletra.com
Príspevok do Ecoletra Scientific e-JournalNie
Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scient

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie
 • Zobrazenia: 37639
 • Kód produktu: Rozvoj eGovernmentových služieb na nižšej úrovni štátnej a verej
 • Dostupnosť: Skladom
 • Počet strán: 133
 • Jazyk: Slovenský
 • Formát: PDF
 • Registrácia ISBN: Bez ISBN
 • Recenzia Vedeckou radou ecoletra.com: Nie
 • Príspevok do Ecoletra Scientific e-Journal: Nie
 • 0.00€

Info o autorovi

 • Rudolf Rössel
 • Krajina: Slovak Republic
 • Firma: ecoletra.com
 • Celkovo kníh/ diel: 7
 • Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Rudolf Rössel


Štítky: znalosti, elektronické služby, využívanie elektronických služieb, použiteľnosť, eGovernment, znalostný manažment

Facebook Comments ()

Loading...
Loading...