Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
UKF NItra

UKF NItra

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UKF Nitra

..
Vaclav Trojan

Vaclav Trojan

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Firma: Univerzita Karlova, CSM Praha

PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Univerzita Karlova, CSM Praha Odborná oblasť/ Professional Area: řízení pedagogického procesu, vzdělávací politika, školským management, managementem vzdělávání..
valek

valek

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Katedra financií, NHF EU

..
vdemeckova

vdemeckova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Ko

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Moje odborné zameranie je v oblasti biológie a konkrétnejšie v oblasti aplikačnej mikrobiológie, výživy zvierat (ošípané) a imunológie (rakovinovej imunológie)...
Viera Nováková

Viera Nováková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UPJS

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Mgr. Viera Nováková, PhD. Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta ​Katedra anglistiky a amerikanistiky..
Viera Petrášová

Viera Petrášová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UNIAG

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc.Ing. Viera Petrášová, CSc.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre..
Viktor Víglaský

Viktor Víglaský

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UPJS

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.Posobím v oblasti:biochémie molekulovej biológie biofyziky.Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Ústav chemických vied Katedra biochémie..
Viktória Majláthová

Viktória Majláthová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: SAV

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.RNDr. Viktória Majláthová, PhD. Parazitologický ústav SAV ​Slovenská akadémia vied..
Vincent Perrett

Vincent Perrett

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Začínajúci spisovateľ fantasy poviedok...
Vladimir Liscak

Vladimir Liscak

Krajina: Czech Republic Czech Republic

PhDr. Vladimír Liščák, CSc. Orientální ústav AV ČR, v. v. i., PrahaOdborná oblasť/ Professional Area:dějiny středověkých a novověkých kontaktů Evropy s Čínoukatolické misieJsem vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., obor dějiny Číny. Zabývám se zejména dějinami středověkých a novověkých kontaktů Evropy s Čínou, katolickými misiemi. Napsal jsem několik knih, z toho 2 byly vydány v nakladatelství Academia, další se připravuje k tisku tamtéž...
Vladimír Rudy

Vladimír Rudy

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu.   ..
Vladimír Sedlák

Vladimír Sedlák

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UPJS v Košiciach

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD ​Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachAkademická oblasť/ Academic Area:geografia ​geoinformatika geodézia banské meračstvo baníctvo banská ekológia..
Vladimir Siladi

Vladimir Siladi

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UMB

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Mgr. PaedDr. Vladimir Siladi, PhD. Odborná oblasť: Informatika​Katerda informatiky Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela..
Loading...
Loading...