Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
FBERG

FBERG

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Technická univerzita v Košiciach

..
FF UMB

FF UMB

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

..
FOaZOŠ SZU

FOaZOŠ SZU

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

..
FPVaMV UMB

FPVaMV UMB

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: FPVaMV UMB

PhDr.Eleonóra Kováčová, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre politológie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odborne sa profiluje v problematike verejnej správy (verejná správa; štátna správa, miestna štátna správa; územná samospráva – miestna a regionálna; záujmová samospráva; modernizácia verejnej správy; verejná správa a súvislosti s členstvom v EÚ). Uvedenej problematike sa venuje či už z hľadiska jej historického vývoja, jej aktuálneho stavu ako aj ďalších súvislostí, ale i z pohľadu možných perspektív do budúcnosti alebo i samotnej komparácie verejnej správy vo vybraných krajinách. Pri skúmaní uvedenej problematiky pracuje s vedeckými poznatkami aj iných vedných disciplín, ako napr. správne právo, politológia, ekonómia, hospodárska politika, sociológia ako i ďalšie pomocné vedy...
Gabriela Chmelikova

Gabriela Chmelikova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.STU Bratislava, Pracovicko Pracovisko jazykov a humanitných vied  - Trnava (MTF)..
Gabriela Kravčáková

Gabriela Kravčáková

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UPJS

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy ​Odbor: manažment (špecializácia: manažment ľudských zdrojov)...
Gb style

Gb style

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Hrám na gitare, píšem texty a po novom aj básne. ..
GULI

GULI

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UKF v Nitre

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Vyštudovala som UK v Bratislave Geológiu, PhD.som robila v UK v Bratislave odbore Petrológia a mineralógia, Doc. v odbore mineralógia v Ostrave. Pôsobím na UKF v Nitre, kde som zakladateľka štud.programi Technicka mineralógia - gemológia. Od roku 2011 sme samostatna katedra - ústav Gemologický ústav, ktoréh osom riaditeľka. Odbor sa zaobera identifikaciu šperkových materiálov, hodnotemím, kvalitou a oceňovaní. Som tiež súdna znalkyňa v odbore, členka International Colored Gemstone Association so sídlom v Hong Kongu a Tucsone. Som autorkou viacerých monografií, odborných a vedeckých článkov a ocenená za publikácie cenami rektora, cenami dekana a Slovenským literárnym fondom...
Gustáv Murín

Gustáv Murín

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: PrF UK

Gustáv Murín (nar. 9.4.1959 v Bratislave) vydal 37 kníh (z toho 7 v češtine, po jednej vo francúzštine, angličtine, v jazyku hindí, chorvátčine, bulharsky a srbsky): román, 3 novely, 11 zbierok poviedok a esejí, zbierku úvah o kultúre a médiách, 4 vedecko-popularizačné štúdie (o biológii, o dlhovekosti, o manželstve), 8 štúdií a beletrizovaných rekonštrukcií o org. zločine na Slovensku i v Čechách 90-tych rokov, 2 popularizačné encyklopédie, knihu rozhovorov s tromi komikmi, biografia slávneho šéfkuchára a 4 zbierky cestovných príbehov. Celkový predaj kníh o mafii (Mafia v Bratislave, 2008; Mafia na Slovensku, 2009; Boss všetkých bossov, 2010; Gorily v podsvetí, 2012 atď.) presiahol 130 000 výtlačkov. Kniha „Mafia na Slovensku“ získala cenu Panta Rhei Awards za najpredávanejšiu knihu roku 2009.   Publikoval aj 19 E-kníh (1997 + 2011x4, 2012x5, 2013x3, 2014x4, 2015x2), 6 audio-kníh (1991, 2008, 2010, 2011x3) a v Braillovom písme (2008). Na pokračovanie vyšli jeho romány a rukopisy..
Hanka

Hanka

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Prešovská univerzita v Prešove..
healthynatalka

healthynatalka

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

FitnesInstagram :@healthynatalka ..
Helena Kupcova

Helena Kupcova

Krajina: Czech Republic Czech Republic

Firma: UK ThF

PaedDr. Helena Kupcová CSc.UK ThF Odborná oblast/ Professional Area:evropská literatura (včetně české) ve 20. stol...
Henrieta Hrablik Chovanová

Henrieta Hrablik Chovanová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: STU Bratislava

doc.Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.člen Vedeckej rady Ecoletra.com Docentka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu.Odborná oblasť:priemyselné inžinierstvo  operačná analýza (výskum) kvantitatívne metódy optimalizácia procesov v priemyselných podnikoch..
Historia vranovských ulíc

Historia vranovských ulíc

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Tvorba:3 diely kníh literatúry faktu napísané populárnym štýlom pod spoločným názvom Historia vranovských ulíc.Regionálne dejiny, genealógia, memoárová literatúra s množstvom historických fotografií a historických faktov.Autor má 59 rokov, 40 rokov pôsobil v školstve, vyučoval slovenský jazyk a výtvarnú výchovu.Dejiny sú jeho záľubou...
HJanakova

HJanakova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovak University of Technology

..
Loading...
Loading...