Ecoletra.com Scientific eJournal

Ecoletra.com Scientific eJournal
Vydavateľ:
Ecoletra.com LLC, 16192 COASTAL HWY, LEWES, DE 19958, www.ecoletra.com


ISSN:
ISSN 2377-9748
 

 
Časopis je Indexovaný v:Popis a ciele:

Ecoletra.com Scientific eJournal je medzinárodný vedecký interdisciplinárny e-časopis mapujúci v prehľadnom členení široké spektrum populárnych a vedných oblastí. Publikovaním vedeckých článkov, pôvodných štúdií, diskusných príspevkov, informácií a recenzií v príslušných oblastiach si kladie za cieľ ich rozvoj, podporu publikačnej činnosti autorov a zvýšenie jej úrovne. Všetky zverejnené príspevky sú recenzované anonymne dvoma nezávislými recenzentmi z Vedeckej rady ecoletra.com
 

Štruktúra a obsah časopisu:

 • Ecoletra.com Scientific eJournal je dostupný ako celok, v elektronickej forme (PDF), v kategórii e-Časopisy na platforme www.ecoletra.com. Jednotlivé príspevky môžu byť zaradené aj samostatne, v kategórii e-Odborné články predajného katalógu www.ecoletra.com

 • Obsahom Ecoletra.com Scientific eJournal sú jednotlivé príspevky zoradené v prehľadnom členení podľa vzdelávacích disciplín:

  •  Formálne vedy: Logika, Matematika, Štatistika, Systémové vedy, Výpočtová technika

  •  Humanitné vedy: Filozofia, Lingvistika, Literatúra, Ľudská história, Náboženstvo, Umenie

  •  Prírodné vedy: Biológia, Chémia, Fyzika, Vedy o Zemi, Vesmírne vedy

  •  Profesie: Architektúra a dizajn, Doprava, Elektrotechnika, Environmentálne štúdie a lesníctvo, Fyzická výkonnosť človeka a rekreácia, Knižné vedy, Lekárstvo, Obchod, Poľnohospodárstvo, Právo, Rodina a spotrebiteľ, Sociálna práca, Staviteľstvo, Strojárstvo, Teológia, Verejná správa, Vojenské vedy, Vzdelávanie

  •  Spoločenské vedy: Antropológia, Archeológia, Ekonomika, Kultúrne a etnické štúdie, Politológia, Psychológia, Rodové štúdie, Sociológia, Teritoriálne štúdiá, Zemepis

 • Atribúty zverejnené pri jednotlivých príspevkoch: Názov, Autor, Jazyk, Dátum, Disciplína (zaradenie), Recenzovanie Vedeckou radou ecoletra.com, Abstrakt, Kľúčové slová

 • Akceptované jazyky príspevkov: slovenský, anglický a ďalšie (podľa špecifikácie obsiahnutej vo výzve pre konkrétne vydanie)
   

Periodicita:
2 krát ročne resp. podľa množstva príspevkov.

 • Články je možné zasielať celoročne, budú spracované v súlade s kalendárom publikačných termínov.Kalendár publikačných termínov:

 • vol. XX, No.1
  • Uzávierka príspevkov - 1. január
  • Vydanie - 15. apríl
 
 • vol. XX, No.2
  • Uzávierka príspevkov - 1. jún
  • Vydanie - 15. október
 

Redakčná rada:
Redakčná rada Ecoletra.com Scientific eJournal má medzinárodné zloženie pozostávajúce výhradne z členov Vedeckej rady ecoletra.com vybraných pre príslušné vydanie a zverejnených v jeho tiráži.
 

Postup a podmienky publikovania:

 1. Autor si založí autorské konto na www.ecoletra.com (bezplatne, viď. Tútorial 2)

 2. Autor si pre článok zakúpi Publikačný paket Ecoletra.com Scientific eJournal. Vprípade zasielania viacerých článkov je potrebné zakúpiť príslušný počet paketov.

 3. Autor si stiahne Publikačný Vzor (.docx, .doc) a spracuje článok v súlade s ním (vloží ho priamo do do predpripraveného dokumentu .docx alebo .doc)

 4. Autor pridá svoj príspevok cez svoje autorské konto v časti “Pridať knihu/ dielo” vo formáte Meno-Priezvisko-Nazov-Prispevku.doc alebo .docx . (viď. Tútorial 5)

  • Názov súboru musí byť bez medzier a diakritiky

  • Pri vkladaní vyznačí vo formulári príslušnú podkategóriu v časti e-Odborné články

  • Do poľa “Príspevok do Ecoletra.com – Scientific eJournal” v píše číslo svojej platby za Publikačný balík Ecoletra.com Scientific eJournal

  • Zaslaním dáva autor súhlas na publikovanie príspevku v rámci platformy www.ecoletra.com a e-časopisu Ecoletra.com – Scientific eJournal.

  • Autor prehlasuje, že text je pôvodný a má k nemu plné autorské právo, vrátane oprávnení s ním disponovať.

 5. Redaktor posúdi príspevok z hľadiska obsahového a rozhodne o predložení príspevku na schválenie dvom nezávislým recenzentom. Recenzenti článok obdržia bez uvedenia autora a pokiaľ možno z inej vzdelávacej inštitúcie, ako pôsobí autor. Recenzovanie je dvojstupňové, tzn., že v prípade rozporu v prvom kole je článok postúpený ďalším dvom recenzentom. V prípade rozporu aj v druhom kole, je článok zamietnutý pre publikáciu. Článok je zamietnutý aj v prípade dvoch negatívnych recenzií v prvom kole. Pri zamietnutých článkoch sa poplatok za Publikačný paket nevracia, autorovi však ostáva možnosť zverejnenia článku v predajnom katalógu v časti e-Odborné články. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy jednotlivých príspevkov.


Benefity pre autorov:

 • Listovanie a katalogizácia autora a jeho článku pod ISSN Ecoletra.com – Science eJournal v indexovaných katalógoch a z toho vyplývajúce kredity v rámci publikačnej činnosti autora

 • Vysoká kredibilita publikovaného článku vďaka anonymnému dvojstupňovému recenzovaniu Vedeckou radou ecoletra.com. Recenzenti článok obdržia bez uvedenia autora a pokiaľ možno z inej vzdelávacej inštitúcie, ako pôsobí autor. Recenzovanie je dvojstupňové, tzn., že v prípade rozporu v prvom kole je článok postúpený ďalším dvom recenzentom. V prípade rozporu aj v druhom kole, je článok zamietnutý pre publikáciu. Článok je zamietnutý aj v prípade dvoch negatívnych recenzií v prvom kole. Pri zamietnutých článkoch sa poplatok za Publikačný paket nevracia, autorovi však ostáva možnosť zverejnenia článku v predajnom katalógu v časti e-Odborné články. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy jednotlivých príspevkov.

 • Zverejnenie článku v prípade kladných recenzií v nasledovnom vydaní Ecoletra.com Scientific eJournal (bezodplatne a bez nároku na autorský honorár)

 • Zaradenie článku samostatne do predajného katalógu www.ecoletra.com, do kategórie e-Odborné články, pod Autorské konto príslušného autora, v cene určenej platformou www.ecoletra.com súčasne s vydaním Ecoletra.com Scientific eJournal. Autor tak získa podiel z každého predaja tak, ako pri iných dielach, podľa všeobecného modelu odmeňovania www.ecoletra.com. Článok, ktorý bol súčasne zverejnený aj v Ecoletra.com Scientific eJournal bude mať túto informáciu vyznačenú v svojom popise.

 • Autorským kontom na www.ecoletra.com získava autor možnosť za výhodných podmienok publikovať aj svoje iné diela, pričom vystupuje ako ich priamy predajca a prináleží mu časť z tržieb každého predaného diela.

 • Marketingová podpora v rámci pravidelného newslettera a reklamných kampaní na cieľové skupiny „odborná verejnosť“, „študenti“ a „široká verejnosť“

 • Kvalitné listovanie autora a jeho diel v internetových vyhľadávaćoch vďaka vysoko prepracovanej SEO platformy www.ecoletra.com
   

Publikačný vzor:

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Loading...
Loading...