Stanovenie hodnoty I - Stanovenie hodnoty podniku

Stanovenie hodnoty I - Stanovenie hodnoty podniku

Stanovenie hodnoty podniku je individuálnym a zložitým procesom, ktorého cieľom je vyčíslenie jeho trhovej hodnoty. Je to veľmi náročná problematika, ktorá sa stále vyvíja.

 

Metódy ohodnotenia podniku, ktoré ponúka súčasná prax sú postavené na rôznych vnútorných predpokladoch, ktoré významne ovplyvňujú výsledok ohodnotenia. Význam ohodnocovania podniku je ovplyvnený aj tým, že v centre záujmov vlastníkov je predovšetkým snaha o rast trhovej hodnoty podniku. Existuje široké spektrum metód s rozmanitými a detailnými variantmi, s ktorými môžu znalci pracovať. Teoreticky aj prakticky sú tieto metódy rozpracované v odbornej literatúre a pre účel vypracovania znaleckých posudkov sú upravené rámcovo aj legislatívne.

 

Jedným zo základných predpokladov pre správne ohodnotenie podniku je zváženie účelu, pre ktorý sa ohodnotenie vykonáva. Existuje celý rad metodických prístupov stanovenia hodnoty podniku, ktoré je možné členiť z rôznych hľadísk.

 

Najčastejšie sa vymedzujú ako majetkové metódy, výnosové metódy, metódy založené na analýze trhu a kombinované metódy. Pri ohodnocovaní podniku ako celku je potrebné zohľadňovať nielen skutočnú hodnotu majetku, ale aj jeho výnosový potenciál a perspektívy ďalšieho rozvoja podniku, čo do značnej miery podmieňuje subjektívny faktor. 

Predložená publikácia ponúka spektrum metód ohodnotenia podniku aj ich praktických aplikácii, ktoré by mali slúžiť študentom uvedeného odboru ale aj odbornej verejnosti.

Ponúka nové pohľady na ohodnocovanie majetku podniku, ktoré boli doteraz riešené len okrajovo, napr. prístup pri ohodnocovaní k odloženým daniam. 

 

 

 

 

Jazyk
Jazyk Slovenský
Iný jazyk
Všeobecné
Počet strán480
FormátPDF
Registrácia ISBNISBN ecoletra.com,Llc
Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc1174
ISBN978-1-63535-596-3
Recenzia Vedeckou radou ecoletra.comRecenzované odborníkmi v danom obore
Číslo objednávky produktu Recenzný balík ecoletra.com
Príspevok do Ecoletra Scientific e-JournalNie
Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scient

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie
 • Zobrazenia: 26176
 • Kód produktu: Stanovenie hodnoty I - Stanovenie hodnoty podniku
 • Dostupnosť: Skladom
 • Počet strán: 480
 • Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc: 1174
 • ISBN: 978-1-63535-596-3
 • Jazyk: Slovenský
 • Formát: PDF
 • Registrácia ISBN: ISBN ecoletra.com,Llc
 • Recenzia Vedeckou radou ecoletra.com: Recenzované odborníkmi v danom obore
 • Príspevok do Ecoletra Scientific e-Journal: Nie
 • 17.00€

Info o autorovi

 • Business Valuation Institute
 • Krajina: Slovak Republic
 • Región: Bratislavský
 • Firma: Business Valuation Institute s.r.o.
 • Celkovo kníh/ diel: 10
 • Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Business Valuation Institute


Štítky: ohodnocovanie podniku, oceňovaie podniku, hodnota, cena, výnosové metódy, majetkové metódy, kombinované metódy, hodnota majetku, ohodnocovanie majetku, oceňovanie majetku, tempo rastu, miera kapitalizácie, hodnota odložených daní, generátory a determinanty hodnoty podniku, finančná analýza, plánovanie podniku, metóda DCF entity, metóda DCF equity, metóda DCF APV, metóda EVA, opčné modely, reálne opcie, dvojfázový model DCF, trojfázový model DCF, hodnota zásob, hodnota záväzkov, hodnota pohľadávok, hodnota nehmotného majetku,

Facebook Comments ()

Loading...
Loading...