Transferové oceňovanie

Nové Transferové oceňovanie

Abstrakt

Transferové oceňovanie možno chápať ako riadený proces stanovenia cien kontrolovaných transakcií, ktoré sa uskutočňujú medzi prepojenými (závislými) osobami tak, aby zodpovedali  podmienkam nezávislého vzťahu. Riadený proces stanovenia cien kontrolovaných transakcií vychádza z medzinárodných a tuzemských predpisov vytvorených pre účel spravodlivého zdanenia a zamedzenia presunu ziskov medzi tuzemskými aj zahraničnými daňovými subjektami, ktoré možno definovať ako závislé. Pri transferovom oceňovaní sa postupuje podľa medzinárodných a tuzemských predpisov proti daňovej optimalizácii fyzických aj právnických osôb, ktorá môže spočívať v presunoch (transferoch) ziskov medzi závislými osobami v rámci transakcií na Slovensku alebo aj transakciami cez hranice a hlavne u nadnárodných spoločností. Na základe týchto predpisov sú povinné závislé daňové subjekty, ktoré podnikajú vypracovávať dokumentáciu o transferovom oceňovaní, kde sa preukazuje, že realizačné ceny uplatnené závislými osobami sú tvorené na základe princípu nezávislého vzťahu.

Zákon o dani z príjmov nastavil daňovníkom s účinnosťou od roku 2009 podmienku viesť dokumentáciu o kontrolovaných transakciách a použitej metóde transferového oceňovania so zahraničnými závislými osobami. Táto povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní bola od roku 2015 rozšírená aj na kontrolované transakcie medzi tuzemskými závislými osobami. V roku 2023 zákon stanovil nové pravidlá. Od roku 2023 sa na účely počítania priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu, podiely blízkych osôb spočítavajú a ak ich súčet je najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené. O kontrolovanú transakciu ide najmä pri predaji tovaru alebo služieb, ale taktiež pri nakladaním s majetkom ako predaj auta alebo finančných operáciách, ktorými môže byť poskytnutie pôžičky. Pribudla definícia významná kontrolovaná transakcia a Bezpečný prístav sa rozumie doplnenie definície významnej kontrolovanej transakcie, kedy zákon o dani z príjmov prebral zodpovednosť pri určení významnosti kontrolovanej transakcie a odbremenil od tejto zodpovednosti daňovníkov, ďalej zmeny v transferovej dokumentácii a ďalšie. V praxi to znamená, že každá závislá osoba, ktorá uskutočňuje kontrolované transakcie musí vedieť preukázať, že cena ktorú uplatnila voči závislej (prepojenej) osobe je v súlade s princípom nezávislosti, teda že ide o cenu, ktorú by uplatnila aj voči nezávislej osobe.

Obchodné vzťahy a transakcie nadnárodných spoločností sú primárne regulované nariadeniami Európskeho spoločenstva, ktoré sú záväzné pre všetky krajiny Spoločenstva, bez ohľadu na to, v ktorom štáte tieto subjekty sídlia. Nadnárodné spoločnosti  využívajú transferové oceňovanie ako účinnú metódu daňového plánovania. Táto metóda umožňuje vzájomne prepojeným spoločnostiam umiestneným v iných krajinách vstup do spoločných transakcií, takže môžu vytvárať nízke zisky vo vysoko zdaňujúcich krajinách a zároveň vytvárať majoritnú časť ziskov v nízko zdaňujúcich krajinách. 

Nadnárodné spoločnosti sú platitelia daní z najväčším vplyvom na štátny rozpočet. Preto ďalší problém spojený s prevodnými cenami z pohľadu štátu je, keď vyššia daňová sadzba v danej krajine spôsobuje stratu daňových príjmov v dôsledku daňovej optimalizácie prepojených podnikov prostredníctvom transferových cien. Oceňovanie vzájomných vzťahov a transakcií vzájomne prepojených osôb patrí k významným problémom v  daňovej oblasti. Jeho význam narastá najmä medzi vzájomne prepojenými spoločnosťami a je jedným z kľúčových problémov aj pri preverovaní základu dane správcom dane. K najväčším problémom možno zahrnúť najmä porovnateľnosť s nezávislými subjektami.

 

Jazyk
Jazyk Slovenský
Iný jazyk
Všeobecné
Počet strán209
FormátPDF
Registrácia ISBNISBN ecoletra.com,Llc
Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc1181
ISBNISBN: 979-8-89184-724-8
Recenzia Vedeckou radou ecoletra.comNie
Číslo objednávky produktu Recenzný balík ecoletra.com
Príspevok do Ecoletra Scientific e-JournalNie
Číslo objednávky produktu Publikačný paket Ecoletra.com – Scient

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie
 • Zobrazenia: 4189
 • Kód produktu: Transferové oceňovanie
 • Dostupnosť: Skladom
 • Počet strán: 209
 • Číslo objednávky produktu ISBN ecoletra.com, Llc: 1181
 • ISBN: ISBN: 979-8-89184-724-8
 • Jazyk: Slovenský
 • Formát: PDF
 • Registrácia ISBN: ISBN ecoletra.com,Llc
 • Recenzia Vedeckou radou ecoletra.com: Nie
 • Príspevok do Ecoletra Scientific e-Journal: Nie
 • 60.00€

Info o autorovi

 • Business Valuation Institute
 • Krajina: Slovak Republic
 • Región: Bratislavský
 • Firma: Business Valuation Institute s.r.o.
 • Celkovo kníh/ diel: 10
 • Prosím prihláste sa pre kontaktovanie autora Business Valuation Institute


Štítky: transferová cena, metódy transferového oceňovania, prepojené osoby, transferová dokumentácia, nadnárodné spoločnosti, vnútroskupinové pôžičky, nadnárodná skupina, príklady transferovej dokumentácie a výber metódy transferového oceňovania, Nízka kapitalizácia, Bezpečné prístavy, funkčná a riziková analýza transferového oceňovania., kontribučná a reziduálna analýza

Facebook Comments ()

Loading...
Loading...