Katalóg autorov

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Branislav Puškár

Branislav Puškár

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. Odborná oblasť: architektúra, obytné budovy, inteligentné budovy​Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry Ústav architektúry obytných budov..
bunkre

bunkre

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Občianske združenie BUNKRE

..
Burcl

Burcl

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Univerzita Konštantína Filozova, Filozofická fakulta, Nitra

Mgr. PaedDr. PAVOL BURCL, PhD.    (člen Vedeckej rady Ecoletra.com)Univerzita Konštantína Filozova, Filozofická fakulta, Nitra Akademická oblasť/ Academic Area:Socio-cultural Phenomena, Language of the Media, Intercultural Education and Lingual Diversity, Professional English, English for Specific Purposes, English as Lingua Franca, Text Analysis, Translation, TEFL, TESL ..
Business Valuation Institute

Business Valuation Institute

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Business Valuation Institute s.r.o.

doc. Ing. Anna Harumová, PhDFakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikových financií, Ekonomická univerzita v BratislaveOdborná oblasť/ Professional Area: účtovníctvo daňovníctvo finančný manažment riadenie nadnárodných spoločností podnikové financie  manažment a ekonomické znalectvo ..
Carlos Gutiérrez

Carlos Gutiérrez

Krajina: United States United States

Firma: University of Finance and Admini

Carlos’ area of expertise is strategy development and implementation, organizational analysis and design, executive leadership, and board governance. His broad range of organizational experience includes executive leadership positions in international business education, global logistics and supply chain management and small business development...
Centrum pre zdravie

Centrum pre zdravie

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Centrum pre zdravie

Volám sa Lea Gallyová, som psychologička (Mgr.). Vyštudovala som na Univerzite Komenského. Aktuálne sa venujem najmä mojej dcérke a rodine, ako aj písaniu. Podarilo sa mi vytvoriť/napísať už niekoľko diel z oblasti psychológie, jogy a aj šamanského liečenia. Okrem psychológie, rodiny a písania, sa venujem aj joge, ktorá je mojim zdrojom a inšpiráciou vo všetkých oblastiach života...
Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita

Krajina: Czech Republic Czech Republic

..
Dagmar Babcanova

Dagmar Babcanova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Člen Vedeckej rady ecoletra.comdoc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská technická univerzita v BratislaveOdborná oblasť/ Professional Area:Podnikový manažment..
Dagmar Kokavcová

Dagmar Kokavcová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: UMB

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.Doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská BystricaAkademická oblasť:Podnikový manažment Znalostný manažment ​Medzinárodný obchod a podnikanie..
Dalimír Hajko

Dalimír Hajko

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: FF UKF

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v NitreOdborná špecializácia: kulturológia, dejiny filozofie, dejiny slovenskej literatúry, všeobecná a aplikovaná etika, indická filozofia. ..
Dana Barokova

Dana Barokova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Doc. Ing. Dana Baroková PhD.Katedra hydrotechniky,Stavebná fakulta STU v BratislaveOdborná oblasť (akademická)-hydroinformatika-hydromechanika-hydraulika podzemných vôd-prúdenie tekutín-modelovanie a simulácia procesov prúdenia ..
Daniel

Daniel

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Kresťan a šíriteľ biblickej pravdy Evanjelia -  dobrej správy, o nádeji ktorá prišla na zem v Ježišovi Kristovi...
Daniel Slivka

Daniel Slivka

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: Prešovská univerzita v Prešove

Člen Vedeckej rady ecoletra.comdoc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra historických viedAkademická oblasť:hermeneutika, religionistika a teológia, posvätné spisy judaizmu a kresťanstva kultúry Starovekého blízkeho východu, Dejiny židovského národa, medzi-náboženský dialóg, antisemitizmus..
Daniela Hrehová

Daniela Hrehová

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

Firma: TUKE

Člen Vedeckej rady ecoletra.com.PhDr. Daniela Hrehová, PhD. K​atedra spoločenských vied Technická univerzita v Košiciach Oblasti záujmu:estetika aplikovaná etika a estetika etiketa, imidž, biznis a protokol manažment rétorika a komunikácia etika, podnikateľská etika..
Daniela Muglova

Daniela Muglova

Krajina: Slovak Republic Slovak Republic

prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, katedra translatológie  Odborná oblast/ Professional Area:všeobecná translatológiadidaktika výučby prekladu a tlmočenia..
Loading...
Loading...